Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende
ondernemingen te verhogen, en daarbij ook de kleine en middelgrote ondernemingen steeds meer, gerichte innovatiekansen te bieden.
 
Het is dan ook nuttig en wenselijk om het geheel aan acties, en hun meetbare resultaten, in een coherent, regelmatig te verschijnen
Indicatorenboek te bundelen. Het zevende Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie, dat de tijdsreeksen uit de vorige
Indicatorenboeken actualiseert en uitbreidt, draagt daartoe bij. Zo is het mogelijk een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht te
geven van de situatie in Vlaanderen op het vlak van de bestedingen voor en de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
 
Het Indicatorenboek 2015 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. De gedrukte versie is om redenen
van leesbaarheid en overzichtelijkheid sterk afgeslankt, en kan ook als PDF gedownload worden. Daarnaast worden vanaf nu ook de volledige tijdsreeksen en de meer uitgebreide dossiers elektronisch aangeboden. 
 
Download: Digitale versie van het Indicatorenboek 2015 (PDF, zonder achterliggende data)
 
Download: Digitale versie van het Indicatorenboek 2015 (PDF, inclusief achterliggende data, meer uitgebreide dossiers, en de geactualiseerde tijdsreeksen dd. 15.11.2016)
 
Onderstaand kan u de achterliggende data en dossiers ook individueel downloaden:
 
Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Dossiers