Publications

In addition to the services for the Flemish government, the researchers of ECOOM also contribute to academic research in various research domains.

Filter publications

Search

Research domains

ECOOM partners

Publication year

Results are being loaded…

Mortier, A., Levecque, K., Wille, L. (2023) De tewerkstelling van doctoraathouders: de niet-academische sectoren in kaart gebracht. In: ECOOM Briefs, N°42, Maart 2023.

2023 - Doctoral careers - UGent

Mortier, A., Bebiroglu, N.,  Teelken, C., van der Weijden, I., McAlpine, L., (2022)

Rethinking doctoral education for careers within and beyond the academy

2022 - Doctoral careers - UGent

Mortier, A.; Matthys, J.; Levecque, K.; Verlinden, L.; Wille, L.

Een doctoraat en ondernemerschap

2022 - Doctoral careers - UGent

Output ECOOM UGent; Interviews; PhD; PhD holders; Doctoraat; Doctoraathouders; Niet-academische carrière; Non-academic career; Mobiliteit; Mobility; intersectoral mobility, intersectorele mobiliteit; PhD careers; doctoraatscarrières

Seeber, M., Debacker, N., Meoli, M., Vandevelde, K. (2022)

Exploring the Effects of Mobility and Foreign Nationality on Internal Career Progression in Universities

In: Higher Education (2022)

2022 - UGent

Van Hecke, T., Wille, L., Levecque, K., Mortier, A. (2022) Going for gold: Hoe schatten doctorandi de marktwaarde van een doctoraat voor de niet-academische arbeidsmarkt in? In: ECOOM Briefs, N°41, December 2022.

2022 - Doctoral careers - UGent

Van Hecke, T., Wille, L., Levecque, K., Mortier, A. (2022) Going for gold: How do doctoral candidates perceive the market value of a doctorate for the non-academic labor market? In: ECOOM Brief, N°41, December 2022.

2022 - Doctoral careers - UGent

Andries P., Evens T., Maes M., Reynaerts J., Schuurman D. en Georges A. (2021)

AI Barometer. Adoptie en gebruik van Artificiële Intelligentie bij Vlaamse bedrijven
Beleidsrapport STORE -21-003-A, Steunpunt Economie en Ondernemen, pp. 34

2021 - Economy and business - UGent, KU Leuven

Andries P., Evens T., Maes M., Reynaerts J., Schuurman D. en Georges A. (2021)

CS Barometer. Maturiteit in cybersecurity bij Vlaamse bedrijven
Beleidsrapport STORE 21-003-B, Steunpunt Economie en Ondernemen, pp. 31.

 

2021 - Economy and business - UGent, KU Leuven

Debacker, N. (2021)

International researchers at Flemish universities (Belgium)

In: ECOOM Briefs, N° 35, May 2021

2021 - Doctoral careers - UGent

Debacker, N. (2021)

Internationale onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten

In: ECOOM Briefs, N° 35, Mei 2021

2021 - Doctoral careers - UGent