Downloads - Doctoraatscarrières

De mentale gezondheid van doctorandi in Vlaanderen

Katia Levecque, Frederik Anseel, Lydia Gisle, Johan Van der Heyden, Alain De Beuckelaer

What's next? A practical guide for exploring your job opportunities outside academia

Authors: Chiara San Giorgi(1), Jasmien Van Daele(2)
1. ECOOM Ghent University; 2. Department of Personnel & Organisation Ghent University
 
What is it? A practical guide that will help you find your perfect job.
Who is it for? Any PhD or postdoctoral researcher who is struggling with the question "What's next after my PhD or postdoc?", or who is looking for new professional directions or job opportunities.

Uitbreiding Basisindicatoren HRRF

Als aanvulling op de HRRF-basisindicatoren die tot op heden enkel betrekking hadden op de doctoraatstrajecten in Vlaanderen geeft de uitbreiding meer informatie over het eventuele academische traject in Vlaanderen na het doctoraat en over de mobiliteit aan de Vlaamse universiteiten van de post-doctorale onderzoekers en de ZAP-leden.

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Flemish Indicatorbook

The Flemish Indicatorbook contains the policy indicators that shed a light on the Flemish potential in terms of science, technology and innovation. The Indicatorbook is being published every two years since 1999, coordinated by the Interuniversity Centre for Research and Development Monitoring (ECOOM).
 
Download

PhD: promoveren doctoreren

Karen Vandevelde,  Reinout Van Brakel, René Hageman, Ann Peters. 2014. Th&ma. 4. p.62-67.

From Academia to Industry: Are Doctorate Holders Ready?

Hannelore De Grande, Katrien De Boyser, Karen Vandevelde, Ronan Van Rossem. 2014. Journal of the Knowledge Economy. 5(3). p.538-561.
Download

Internationale migraties en migranten in Vlaanderen - Grenzeloos talent: mobiliteit bij onderzoekers aan Vlaamse universiteiten

Karen Vandevelde, Aukje Te Kaat en Noëmi Debacker (2014).
In: SVR - Studie 2014/1. Internationale migraties en migranten in Vlaanderen. Edwin Pelfrene & Christine Van Peer. Studiedienst van de Vlaamse Regering. p97-121.
Download.

De impact van IWT-persoonsgebonden mandaten voor doctoraatsonderzoek

Adriana te Kaat, Noëmi Debacker en Karen Vandevelde (ECOOM-UGent) (2014).
Aan ECOOM UGent werd gevraagd een evaluatie te maken van de persoonsgebonden IWT-mandaten voor doctoraatsonderzoek in de periode tussen 2004 en 2012.
Hiertoe gebruikte ECOOM UGent bestaande datasests om volgende aspecten in kaart te brengen:

Factors influencing the scientific productivity of PhD students.

Hanne Derycke, Katia Levecque, Noëmi Debacker, Karen Vandevelde and Frederik Anseel (2014). STI Leiden 2014. Factors influencing the scientific productivity of PhD students. In: Proceedings of the science and technology indicators conference 2014 Leiden. "Context Counts: Pathways to Master Big and Little Data". p 155-163.
The presentation can be consulted at slideshare. The paper can be downloaded here.

Money, money, money ... Over doctoraten, lonen en gender

Katia Levecque, Sharon Baute, Ronan Van Rossem, Frederik Anseel (2014). ECOOM UGent briefs nr. 9.

Studenten aan het woord: wie is er geinteresseerd in een wetenschappelijke loopbaan?

Te Kaat, A., Vandevelde, K., Van Rossem, R., Groenvynck, H. (2013). Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2012-13, nr. 3-4, p 234-242.
Download.

ECOOM-dag 7 mei 2013 - Junior ECOOM-onderzoekers aan het woord

Op 7 mei 2013 ging te Leuven de ECOOM dag door. 
Hier kwamen junior onderzoekers van de verschillende ECOOM partners aan het woord.
Onderstaand kan u de verschillende presentaties terugvinden.
 

Ready or not: different views about transferable skills of doctoral candidates in Flanders.

De Grande, H. (2009). In A. Klucznik-Töro, A. Csepe & D. Kwiatkowska-Ciotucha (Eds.), Higer education, partnership, innovation (pp. 51-61). Budapest: Publikon Publisher/ID Research Ltd.
Download.

Home sweet home? International mobility among Flemish doctoral researchers.

Leyman, A. (2009). In A. Klucznik-Töro, A. Csepe & D. Kwiatkowska-Ciotucha (Eds.), Higer education, partnership, innovation (pp. 67-74). Budapest: Publikon Publisher/ID Research Ltd. 
Download.