Downloads - Kunsten en humane wetenschappen

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Flemish Indicatorbook

The Flemish Indicatorbook contains the policy indicators that shed a light on the Flemish potential in terms of science, technology and innovation. The Indicatorbook is being published every two years since 1999, coordinated by the Interuniversity Centre for Research and Development Monitoring (ECOOM).
 
Download

ECOOM-dag 7 mei 2013 - Junior ECOOM-onderzoekers aan het woord

Op 7 mei 2013 ging te Leuven de ECOOM dag door. 
Hier kwamen junior onderzoekers van de verschillende ECOOM partners aan het woord.
Onderstaand kan u de verschillende presentaties terugvinden.