Publications - Sociale en Humane wetenschappen

Predatory open access journals in a performance-based funding model: A comparison of journals in version VI of the VABB-SHW with Beall's list and DOAJ

Rahman, A.I.M.J., Guns, R., & Engels, T.C.E. (2015). Predatory open access journals in a performance-based funding model: A comparison of journals in version VI of the VABB-SHW with Beall's list and DOAJ.
Rapport aan het Gezaghebbende Panel dd. 23 december 2015, 22 p.

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Predatory open access journals in a performance-based funding model : common journals in Bealls list and in version V of the VABB-SHW

Rahman Jakaria A.I.M., Engels, Tim C.E. (2015) Predatory open access journals in a performance-based funding model : common journals in Bealls list and in version V of the VABB-SHW, in: Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, 2015

Flemish Indicatorbook

The Flemish Indicatorbook contains the policy indicators that shed a light on the Flemish potential in terms of science, technology and innovation. The Indicatorbook is being published every two years since 1999, coordinated by the Interuniversity Centre for Research and Development Monitoring (ECOOM).
 
Download

STI 2014 Leiden: Assessment of expertise overlap between an expert panel and research groups

Rahman Jakaria A.I.M., Guns Raf, Rousseau Ronald, Engels Tim C.E. (2014). Assessment of expertise overlap between an expert panel and research groups, in: Context counts : pathways to master big and little data : STI 2014 Leiden : proceedings of the Science and Technology Indicators Conference, 3-5 September 2014 in Leiden, the Netherlands / Noyons, Ed [edit.]

Scientometrics 2014: Internationalization of peer reviewed and non-peer reviewed book publications in the Social sciences and Humanities

Verleysen Frederik, Engels Tim (2014). Internationalization of peer reviewed and non-peer reviewed book publications in the Social sciences and Humanities, in: Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-014-1267-x.

JOI 2014: Barycenter representation of book publishing internationalization in the Social Sciences and Humanities

Verleysen Frederik, Engels Tim (2014). Barycenter representation of book publishing internationalization in the Social Sciences and Humanities. In: Journal of Informetrics, 8, 234–240, DOI 10.1016/j.joi.2013.11.008.

Jasist 2014: Co-authorship of journal articles and book chapters in SSH (2000-2010)

Ossenblok Truyken, Verleysen Frederik, Engels Tim (2014).  Co-authorship of journal articles and book chapters in the social sciences and humanities (2000-2010), in: Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65, 5, p. 882-897, DOI: 10.1002/asi.23015

Predatory open access journals in a performance-based funding model: Common journals in Beall’s list and in the VABB-SHW

Rahman Jakaria A.I.M., Dexters Nele, Engels Tim C.E. (2014) Predatory open access journals in a performance-based funding model: Common journals in Beall’s list and in the VABB-SHW. Report submitted to the Gezaghebbende Panel 13 February 2014

 

Peer-reviewed books

Verleysen Frederik, Engels Tim (2013). A label for peer-reviewed books, in: Journal of the American Society for Information Science and Technology / American Society for Information Science and Technology - ISSN 1532-2882 - 64:2(2013), p. 428-430, DOI: 10.1002/asi.22836

Quality in panel assessments

Engels Tim, Goos Peter, Dexters Nele, Spruyt Eric (2013). Group size, h-index, and efficiency in publishing in top journals explain expert panel assessments of research group quality and productivity, in: Research Evaluation - ISSN 0958-2029 - 22:4(2013), p. 224-236, DOI: 10.1093/reseval/rvt013

BOF - Torb

Spruyt Eric, Engels Tim (2013). Het nieuwe BOF-besluit en de implicaties ervan voor de universitaire onderzoeksfinanciering en -beleidsvoering, in: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - (2013), p. 55-67

BOF - THeMa

Spruyt Eric, Engels Tim (2013). Nieuwe sleutel verdeling van middelen Bijzonder Onderzoeksfonds, in: THeMa: Tijdschrift voor hoger onderwijs & management - ISSN 1380-7110 - 3(2013), p. 56-61

Vlaams universitair onderzoek in SHW in VABB-SHW

Ossenblok Truyken, Verleysen Frederik, Spruyt Eric, Engels Tim (2013). Bibliometrische analyse van het Vlaamse universitaire onderzoek in de sociale en humane wetenschappen aan de hand van het VABB-SHW, in: Vlaams indicatorenboek: wetenschap, innovatie, technologie - ISSN 1374-6294 - 2013, p. 181-193

Barycentre Method

Verleysen Frederik, Engels Tim (2013). Measuring internationalisation of book publishing in the social sciences and humanities using the Barycentre method., in: Proceedings of ISSI 2013;2 - ISBN 9783200031357 - 2013, p. 1170-1176

Historical publications at Flemish universities

Verleysen Frederik, Engels Tim (2012). Historical publications at Flemish universiteits, 2000-2009, in Belgisch tijdschrift voor de nieuwste geschiedenis / Jan Dhont Stichting - ISSN 0035-0869 - 42:4(2012), p. 110-143

Patterns of co-authorship in journal articles in the Social Sciences and Humanities (2000-2010)

Ossenblok Truyken;Verleysen Frederik;Engels Tim (2012). Patterns of co-authorship in journal articles in the Social Sciences and Humanities (2000-2010) , in Proceedings of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators (STI) - ISBN 978-2-923333-69-4 - S.I., 2012, p. 640-650 

 

Correlations of assessments of research group quality and productivity with group size, output numbers, and normalized impact

 

Engels Tim;Dexters Nele;Houben Birgit (2012). Correlations of assessments of research group quality and productivity with group size, output numbers, and normalized impact , in Proceedings of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators (STI), Montréal - ISBN 978-2-923333-69-4  - S.I., 2012, p. 247-257

 

The representation of the social sciences and humanities in the Web of Science : a comparison of publication patterns and incentive structures in Flanders and Norway (2005-9)

 

Ossenblok Truyken;Engels Tim;Sivertsen Gunnar (2012), The representation of the social sciences and humanities in the Web of Science : a comparison of publication patterns and incentive structures in Flanders and Norway (2005-9), in Research Evaluation, ISSN 0958-2029 - 21:4(2012), p. 280 -290, DOI: 10.1093/reseval/rvs019 

 

Een veld in beweging: onderzoeksevaluatie in de sociale en humane wetenschappen

Verleysen Frederik;Ossenblok Truyken;Engels Tim (2012). Een veld in beweging : onderzoeksevaluatie in de sociale en humane wetenschappen : Internationaal Colloquium van het Expertisecentrum Onderzoeks-en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), Antwerpen, 9 december 2011, in Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - :5(2012), p. 345 -351

 

Changing publication patterns in the Social Sciences and Humanities, 2000–2009

Engels, Tim C.E., Ossenblok Truyken L.B. and Spruyt Eric H.J. (2012). Changing publication patterns in the Social Sciences and Humanities, 2000–2009, in: Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-012-0680-2

Bibliometrische analyse van het Vlaams universitair onderzoek in de sociale en humane wetenschappen : de eerste versie van het VABB-SHW

Ossenblok T., Stevens N., Spruyt E., Engels T. (2011) Bibliometrische analyse van het Vlaams universitair onderzoek in de sociale en humane wetenschappen : de eerste versie van het VABB-SHW, in: Vlaams indicatorenboek : wetenschap, innovatie, technologie - ISSN 1374-6294 - (2011), p. 157-168

 

The predictive validity of peer review: a selective review of the judgmental forecasting qualities of peers, and implications for innovation in science

Benda, Wim G.G. and Engels Tim E.C. (2011). The predictive validity of peer review: A selective review of the judgmental forecasting qualities of peers, and implications for innovation in science, in: International Journal of Forecasting, ISSN 0169-2070 - 27:1(2011), p. 166-182, http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.ijforecast.2010.03.003

 

Onderzoeksevaluaties als beleidsinstrument aan de Universiteit Antwerpen

Spruyt E., Engels T. (2010) Onderzoeksevaluaties als beleidsinstrument aan de Universiteit Antwerpen, in: THeMa : tijdschrift voor hoger onderwijs & management - ISSN 1380-7110 - (2010), p. 31-37

Communicatiepatronen in de sociale en humane wetenschappen: naar een empirisch gefundeerd debat

Stevens N., Engels T. (2010) Communicatiepatronen in de sociale en humane wetenschappen: naar een empirisch gefundeerd debat, in: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - 6(2009/2010), p. 544-553

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid?

 

Engels TimSpruyt EricGlänzel WolfgangDebackere Koenraad (2009) Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid? in Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - 5(2008/2009), p. 395 -404 

 

Dient massaliteit excellentie in onderzoek? Aanwijzingen voor een toekomstig beleid, aansturend op excellentie

Spruyt E., Engels T. (2008) Dient massaliteit excellentie in onderzoek? Aanwijzingen voor een toekomstig beleid, aansturend op excellentie, in: THeMa : tijdschrift voor hoger onderwijs & management - ISSN 1380-7110 - 15:1(2008), p. 39-47

Ranglijsten van universiteiten: analyse en toekomstgerichte beleidsimplicaties

Engels T., Spruyt E. (2007) Ranglijsten van universiteiten: analyse en toekomstgerichte beleidsimplicaties, in: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443 - 1/2(2007/2008), p. 23-38