Publications - Excellentie-onderzoek

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Groups of Highly Cited Publications: Stability in Content with Citation Window Length

The growing focus in research policy worldwide on top scientists makes it increasingly important to define adequate supporting measures to help identify excellent scientists. Highly cited publications have since long been associated to research excellence. At the same time, the analysis of the high-end of citation distributions still is a challenging topic in evaluative bibliometrics. Evaluations typically require indicators that generate sufficiently stable results when applied to recent publication records of limited size.

Citation measures at the micro level: Influence of publication age, field, and uncitedness

Amez,  L. (2012). Citation measures at the micro level: Influence of publication age, field, and uncitedness. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(7), 1459-1465. DOI: 10.1002/asi.22687

Partition-based Field Normalization: An approach to highly specialized publication records

Rons, N. (2012). Partition-based Field Normalization: An approach to highly specialized publication records. Journal of Informetrics, 6(1), 1-10. doi:10.1016/j.joi.2011.09.008

Impact vitality: an indicator based on citing publications in search of excellent scientists

Rons, N., Amez, L. (2009). Impact Vitality. An indicator based on citing publications in search of excellent scientists. Research Evaluation, 18(3), 233-241. http://www.ingentaconnect.com/content/beech/rev/2009/00000018/00000003/a..., DOI: 10.3152/095820209X470563