Research output - Books

Lieze Stassen, Katia Levecque, Frederik Anseel
To date, we don’t know much about the perceptions, stereotypes and opinions that the ‘average’ labour market has about PhDs. That is why ECOOM UGhent approached 30 policy-makers and asked them, during a series of interviews, about their experiences and vision concerning the added value of a PhD in their sector. The goal of the interview series is two-pronged: on the one hand, we want to offer an unadulterated, honest view of the labour market positions by allowing all of the stakeholders to say their piece. On the other hand, the interview series contains tips and suggestions for PhDs and PhD students to help them better utilise the added value of their PhD in their careers.

The Flemish Indicatorbook contains the policy indicators that shed a light on the Flemish potential in terms of science, technology and innovation. The Indicatorbook is being published every two years since 1999, coordinated by the Interuniversity Centre for Research and Development Monitoring (ECOOM).
 
Download

 

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende
ondernemingen te verhogen, en daarbij ook de kleine en middelgrote ondernemingen steeds meer, gerichte innovatiekansen te bieden.
 
Het is dan ook nuttig en wenselijk om het geheel aan acties, en hun meetbare resultaten, in een coherent, regelmatig te verschijnen
Indicatorenboek te bundelen. Het zevende Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie, dat de tijdsreeksen uit de vorige
Indicatorenboeken actualiseert en uitbreidt, draagt daartoe bij. Zo is het mogelijk een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht te
geven van de situatie in Vlaanderen op het vlak van de bestedingen voor en de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
 
Het Indicatorenboek 2015 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. De gedrukte versie is om redenen
van leesbaarheid en overzichtelijkheid sterk afgeslankt, en kan ook als PDF gedownload worden. Daarnaast worden vanaf nu ook de volledige tijdsreeksen en de meer uitgebreide dossiers elektronisch aangeboden. 
 
Download: Digitale versie van het Indicatorenboek 2015 (PDF, zonder achterliggende data)
 
Download: Digitale versie van het Indicatorenboek 2015 (PDF, inclusief achterliggende data, meer uitgebreide dossiers, en de geactualiseerde tijdsreeksen dd. 15.11.2016)
 
Onderstaand kan u de achterliggende data en dossiers ook individueel downloaden:
 
Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Dossiers

Glänzel, W., Schubert, A. (2015). From Matthew to Hirsch: A success-breeds-success story. In: Sugimoto C. (Eds.), Theories of Informetrics and Scholarly Communication. Berlin (Germany): De Gruyter Mouton.

  • Callaert, J., Song, X., Du Plessis, M., Debackere, K., Van Looy, B. (2015). Technometrie: Een mapping van het Vlaamse octrooilandschap. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 4.3. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 51-53.
  • Andries, P., Delanote, J., Demeulemeester, S., Hoskens, M., Moshgbar, N., Van Criekingen, K., Verheyden, L. (2015). O&O Activiteiten van de Vlaamse bedrijven. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 2.1. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 14-19.
  • Andries, P., Delanote, J., Demeulemeester, S., Hoskens, M., Moshgbar, N., Van Criekingen, K., Vanhaverbeke, S. (2015). Innovatie-inspanningen van de Vlaamse ondernemingen: Kernresultaten van de Europese Innovatievragenlijst van 2013. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 4.4. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 51-55.
  • Debackere, K., Veugelers, R. (2015). Het Vlaamse landschap wetenschap, technologie en innovatie. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 1. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 9-12.
  • Glänzel, W., Thijs, B., Debackere, K. (2015). Dossier 1: Profielbepaling van landen, instituten en auteurs door het gebruik van citatieklassen. In: , Vlaams Indicatorenboek. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 69-69.
  • Andries, P., Debackere, K., Delanote, J., Dengis, P., Hoskens, M., Viaene, P. (2015). De totale O&O-uitgaven in Vlaanderen: GERD. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 2.2. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 20-24.
  • Debackere, K., Glänzel, W., Thijs, B. (2015). Bibliometrische analyse van het Vlaams onderzoek in de levens-, natuur- en technische wetenschappen. Het Vlaams onderzoek in Europese context. In: , Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 4.1. Brussels (Belgium): Vlaamse Overheid, 45-48.

 

Buekers, M., Laermans, R., Van Looy, B. (2014). Wat met kunst en geld?. Leuven: Lannoo Campus.

Andries, P., Van Looy, B., Debackere, K. (2014). KU Leuven: complementing inception dynamics with incubation practices. In: Allen T., O’Shea R. (Eds.), Building Technology Transfer within Research Universities - An Entrepreneurial Approach. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 262-280.

Van Bouwel, L., Veugelers, R. (2014). An “elite” brain drain: Are foreign top PhDs in the US less likely to return home?. In: Uebelmesser S., Gerard M. (Eds.), Cross Border Mobility of Students & Researchers. Cambridge, MA (USA): CESifo Venice Summer Institute, MIT Press.

(2012). Special Issue: Selected papers presented at the 13th International Conference on Scientometrics and Informetrics (Accepted). (Ocholla, D., Ed., Ingwersen, P., Ed., Noyons, E., Ed., Glänzel, W., Ed.). Springer & Akadémiai Kiadó.

 
Debackere, K., Veugelers, R. (2011). Het Vlaams WTI-systeem: Een overzicht en een bespreking. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 1 (pp. 13-28). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Debackere, K., Veugelers, R. (2011). Conclusies en nabeschouwingen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 14 (pp. 221-226). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

(2011). Naar waarde geschat. Valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen. (Gijselinckx, C., Ed., Steenssens, K., Ed.). Brussel: Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie.

(2011). The two behavioural principles of Manfred Bonitz. (Glänzel, W., Ed., Schlemmer, B., Ed.). Leuven (Belgium): K.U.Leuven - ECOOM.

 
Glänzel, W. (2011). Some thoughts on Manfred Bonitz’s two behavioural principles governing research and communication processes. In: The two behavioural principles of Manfred Bonitz. A festschrift for his 80th birthday. Special volume of the e-zine of the ISSI (pp. 11-13). Leuven (Belgium): . K.U.Leuven - ECOOM.

 
Lecocq, C., Geerts, A., Faems, D., Van Looy, B. (2011). De impact van interne en externe innovatiestrategieën op de innovatie performantie van Vlaamse bedrijven. In: Clarysse B. (Eds.), Ondernemen tussen wetenschap en beleid in Vlaanderen: inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (pp. 216-230). Roeselare (Belgium): . Roularta Books.
 
Azzola, A., Van Looy, B., Landoni, P., Lecocq, C. (2011). Open Innovatie of Open Business Modellen? Een onderzoek naar de impact op technologische performantie in EU regio’s. In: Clarysse B. (Eds.), Ondernemen tussen wetenschap en beleid in Vlaanderen: Inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen, Chapt. 3 (pp. 59-77). Roeselare (Belgium): . Roularta Books.
 
Leten, B., Landoni, P., Van Looy, B. (2011). Universities and industrial performance: an empirical assessment on the level of Italian provinces. In: Colombo M., Grilli L., Piscitello L., Rossi Lamastra C. (Eds.), Science and innovation policies for the new knowledge economy, Chapt. 5 (pp. 106-133). Cheltenham Glos (UK): . Edward Elgar.

Leyman A., Vandevelde, K., van Rossem R. & Groenvynck, H. (2011). Senior onderzoekers aan het woord: resultaten van de ‘survey of senior researchers’ aan de Vlaamse universiteiten. Gent, HR².

Groenvynck, H., Vandevelde, K., Van Rossem, R., Leyman, A., De Grande, H., Derycke, H., & De Boyser, K. (2011). Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel. Gent: Academia Press.

 
Andries, P., Bruylant, A., Debackere, K., Hoskens, M. (2011). De totale O&O-uitgaven in Vlaanderen: GERD (Deel 1). In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 7 (Deel 1) (pp. 101-110). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Andries, P., Debackere, K., Dengis, P., Du Plessis, M., Hoskens, M., Song, X., Viaene, P., Weybaert, K. (2011). Dossier 7: Sectoriële innovatieprofielen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek (pp. 292-301). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Andries, P., Bruylant, A., Delanote, J., Hoskens, M., Thorwarth, S. (2011). Innovatie-inspanningen van Vlaamse ondernemingen: Kernresultaten van de CIS2009-enquête. In: Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 9 (pp. 135-152). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Callaert, J., Debackere, K., Du Plessis, M., Song, X., Van Looy, B. (2011). De Vlaamse technologiepositie: Analyse aan de hand van EPO-, USPTO- en PCT-octrooien. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 12 (pp. 185-202). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Andries, P., Bruylant, A., Delanote, J., Hoskens, M., Thorwarth, S. (2011). O&O-activiteiten van de Vlaamse bedrijven. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 5 (pp. 69-84). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

(2011). Modeling science: Studying the structure and dynamics of science. (Börner, K., Ed., Glänzel, W., Ed., Scharnhorst, A., Ed., van den Besselaar, P., Ed.).

 
Debackere, K., Glänzel, W., Thijs, B. (2011). Bibliometrische analyse van het Vlaams onderzoek in de levens-, natuur- en techtische wetenschappen. Het Vlaams onderzoek in Europese context. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek, Chapt. 10 (pp. 153-172). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Thijs, B., Glänzel, W., Debackere, K. (2011). Dossier 4: Structurele analyse van institutionele onderzoeksprofielen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek (pp. 268-273). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Glänzel, W. (2011). Dossier 3: Over de mogelijkheden en beperkingen van de H-index. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek (pp. 265-267). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

 
Faems, D., Van Looy, B., Lecocq, C. (2011). De impact van nationale en internationale technologische samenwerking op de innovatiekracht van Vlaamse ondernemingen. In: Grenzeloos ondernemen in Vlaanderen (pp. 216-231). Gent: . Steunpunt ondernemen en internationaal ondernemen.
 
Lecocq, C., Faems, D., Van Looy, B. (2011). Stimuleren van O&O samenwerking: de impact van beleidsmaatregelen op internationale O&O samenwerkingen in Europa. In: Manigart S. (Eds.), Grenzeloos ondernemen in Vlaanderen (pp. 197-215). Gent: . Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen.

(2010). Special Issue: Selected papers of the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics. (Leta, J., Ed., Larsen, B., Ed., Rousseau, R., Ed., Glänzel, W., Ed.).

Debackere, K. (2010). Over witte en zwarte zwanen: waarom overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven op elkaar aangewezen zijn bij innovatie. In: 20 Jaar Vlaams Innovatiebeleid (pp. 134-136). Leuven (Belgium): . Lannoo Campus.

Zimmerman, E., Glänzel, W., Bar-Ilan, J. (2010). Europe and Israel. An examination of a scientific path increasingly traveled together. In: Preda D., Pasquinucci D. (Eds.), The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (pp. 479-500). Brussels (Belgium): . Peter Lang Pub Inc.

Czarnitzki, D., Kraft, K. (2010). Technologieakquisition und Marktstellung. In: Ramser H., Stadler M. (Eds.), Marktmacht - Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren (pp. 27-42). Tuebingen (Germany): . Mohr Siebeck GmbH & Co. K..

Steyaert, C. (2010). Relational practices, participative organizing. (Steyaert, C., Ed., Van Looy, B., Ed.). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.

(2009). Special Issue: Selected papers presented at the 11th International Conference on Scientometrics and Informetrics. (Glänzel, W., Ed., Moed, H., Ed.).

 
Debackere, K., Glänzel, W., Schubert, A., Thijs, B. (2009). Dossier 3: Een nieuwe generatie relationele kaarten voor de beoordeling van citatie-impact. In: Debackere K. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek. Wetenschap, Innovatie, Technologie., Chapt. Dossier 3 (pp. 241-248). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Debackere, K., Thijs, B. (2009). Bibliometrische analyse van het Vlaams onderzoek in de levens-, natuur- en technische wetenschappen. Het Vlaams onderzoek in Europese context.. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 9 (pp. 129-148). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

 
Debackere, K., Veugelers, R. (2009). Het Vlaams WTI-systeem: een overzicht en een bespreking. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 1 (pp. 11-24). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Debackere, K., Veugelers, R. (2009). Conclusies en nabeschouwingen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 11 (pp. 185-189). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

Debackere, K., Du Plessis, M., Van Looy, B., Magerman, T., Peeters, B., Song, X. (2009). De Vlaamse technologiepositie: Analyse aan de hand van USPTO- en EPO-octrooien en PCT-aanvragen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 10 (pp. 149-166). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

 
Andries, P., Czarnitzki, D., Hoskens, M., Hottenrott, H. (2009). Innovatie-inspanningen van Vlaamse ondernemingen: Kernresultaten van de CIS-2007 enquête. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek 2009. Wetenschap, Innovatie, Technologie., Chapt. 8 (pp. 117-128). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Andries, P., Czarnitzki, D., Debackere, K., Hoskens, M., Thorwarth, S. (2009). De totale O&O uitgaven in Vlaanderen: GERD. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 6.1 (pp. 85-92). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.
 
Andries, P., Bruylant, A., Czarnitzki, D., Hoskens, M., Thorwarth, S., Wastyn, A. (2009). O&O-activiteiten van de Vlaamse bedrijven. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek 2009. Wetenschap, Innovatie, Technologie., Chapt. 4 (pp. 53-68). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

Van Rossem, R., Vandevelde, K. & De Grande, H. (2009). Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel. Gent: HR². 

Leyman, A. & Vandevelde, K. (2009). Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra. Gent: HR².  

Leyman, A., De Grande, H., Jidkova, S., Van der Goten, G., Jacobs, S., De Boyser, K. & Vandevelde, K. (2009). OnderZOEKEN = OnderVINDEN. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB. Gent: ECOOM-UGent.

Czarnitzki, D., Toole, A. (2009). R&D investment under uncertainty: The role of R&D subsidies and patent policy. In: Foray D. (Eds.), The economics of technology policy (pp. 193-214). Cheltenham (United Kingdom): . Edward Elgar.

De Grande, H., Decroos, L., De Boyser, K. & Van Rossem, R. (2009). 'High potential(s)' in Vlaanderen volgens de sociale partners. Gent: HR²

Aerts, K., Czarnitzki, D. (2009). The returns to public research funding. In: Delanghe H., Soete L., Muldur U. (Eds.), The European Research Area: Foundations, Progress and Perspectives. Cheltenham Glos (UK): . Edward Elgar Publishing.

Glänzel, W., Debackere, K. (2009). On the “multi-dimensionality” of ranking and the role of bibliometrics in university assessment. In: Dehon C., Jacobs D., Vermandele C. (Eds.), Ranking Universities. (pp. 65-75). Brussels (Belgium): . Editions de l’ Université de Bruxelles - University of Brussels.

Janssens, F., Zhang, L., Glänzel, W. (2009). Hybrid clustering of validation and improvement of subject-classification schemes. In: Ponce J., Karahoca A. (Eds.), Data Mining and knowledge discovery in real life applications, Chapt. 6 (pp. 89-118). Vienna, Austria: . In-Tech.

 (2009). Higher Education in the Flemish Community of Belgium, the French Community of Belgium, Luxembourg and the Netherlands. (Huys, Isabelle, Ed. Debackere, Koenraad, Ed. De Kock, Linda, Ed.). Leuven (Belgium): Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap.

Andries, P., Van Looy, B., Debackere, K. (2009). Chasing Darwin: Complementing inception dynamics with adaptive incubation practices. In: Allen T., O’Shea R. (Eds.), Building Technology Transfer Within Research Universities.. Cambridge: . Cambridge University Press.