Research output - Reports

CIS2015 rapport

Innovatie-inspanningen van de vlaamse ondernemingen: Kernresultaten van  de europese innovatievragenlijst van 2015

De mentale gezondheid van doctorandi in Vlaanderen

Katia Levecque, Frederik Anseel, Lydia Gisle, Johan Van der Heyden, Alain De Beuckelaer

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen - 3% nota

De meest recente versie van de 3 % nota, en de versies van vorige jaren, kunnen via bovenstaande links geconsulteerd worden.

What's next? A practical guide for exploring your job opportunities outside academia

Authors: Chiara San Giorgi(1), Jasmien Van Daele(2)
1. ECOOM Ghent University; 2. Department of Personnel & Organisation Ghent University
 
What is it? A practical guide that will help you find your perfect job.
Who is it for? Any PhD or postdoctoral researcher who is struggling with the question "What's next after my PhD or postdoc?", or who is looking for new professional directions or job opportunities.

Predatory open access journals in a performance-based funding model : common journals in Bealls list and in version V of the VABB-SHW

Rahman Jakaria A.I.M., Engels, Tim C.E. (2015) Predatory open access journals in a performance-based funding model : common journals in Bealls list and in version V of the VABB-SHW, in: Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, 2015

Predatory open access journals in a performance-based funding model: A comparison of journals in version VI of the VABB-SHW with Beall's list and DOAJ

Rahman, A.I.M.J., Guns, R., & Engels, T.C.E. (2015). Predatory open access journals in a performance-based funding model: A comparison of journals in version VI of the VABB-SHW with Beall's list and DOAJ.
Rapport aan het Gezaghebbende Panel dd. 23 december 2015, 22 p.

Money, money, money ... Over doctoraten, lonen en gender

Katia Levecque, Sharon Baute, Ronan Van Rossem, Frederik Anseel (2014). ECOOM UGent briefs nr. 9.

De impact van IWT-persoonsgebonden mandaten voor doctoraatsonderzoek

Adriana te Kaat, Noëmi Debacker en Karen Vandevelde (ECOOM-UGent) (2014).
Aan ECOOM UGent werd gevraagd een evaluatie te maken van de persoonsgebonden IWT-mandaten voor doctoraatsonderzoek in de periode tussen 2004 en 2012.
Hiertoe gebruikte ECOOM UGent bestaande datasests om volgende aspecten in kaart te brengen:

Internationale migraties en migranten in Vlaanderen - Grenzeloos talent: mobiliteit bij onderzoekers aan Vlaamse universiteiten

Karen Vandevelde, Aukje Te Kaat en Noëmi Debacker (2014).
In: SVR - Studie 2014/1. Internationale migraties en migranten in Vlaanderen. Edwin Pelfrene & Christine Van Peer. Studiedienst van de Vlaamse Regering. p97-121.
Download.

Predatory open access journals in a performance-based funding model: Common journals in Beall’s list and in the VABB-SHW

Rahman Jakaria A.I.M., Dexters Nele, Engels Tim C.E. (2014) Predatory open access journals in a performance-based funding model: Common journals in Beall’s list and in the VABB-SHW. Report submitted to the Gezaghebbende Panel 13 February 2014

 

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 1998-2012 - "3% nota light"

Vlaanderen heeft zich ten volle geëngageerd in de Europese Lissabon-ambitie en vertaalde die naar de Vlaamse context via het Innovatiepact. Dit pact werd ondertekend in maart 2003 en houdt een formeel engagement in van alle betrokken actoren in het Vlaamse innovatielandschap (overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen) om door gezamenlijke en complementaire inspanningen de 3% O&O-norm te realiseren. De ambitie deze norm te behalen werd in 2009 herbevestigd bij de ondertekening van het Pact 2020 te Hasselt.

The innovation concept: Results of scoping interviews with Flemish firms

Awareness is growing at the EU and OECD level that the Community Innovation Survey, which is the most widely used international survey to collect firm innovation data and statistics, has a number of shortcomings. Two important problems relate to (1) the definition of innovation, and how that fits with firms’ understanding and interpretation of the innovation concept, and (2) the measurement and reporting of innovation expenditures.

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 1997-2011 "3% nota" - 13 maart 2013

Vlaanderen heeft zich ten volle geëngageerd in de Europese Lissabon-ambitie en vertaalde die voor het eerst naar de Vlaamse context via het Innovatiepact. Dit pact werd ondertekend in maart 2003 en houdt een formeel engagement in van alle betrokken actoren in het Vlaamse innovatielandschap (overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen) om door gezamenlijke en complementaire inspanningen de 3% O&O-norm te realiseren. De ambitie deze norm te behalen werd herbevestigd bij de ondertekening van het Pact 2020 op 20 januari 2009 in Hasselt.

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 1995-2010 "3% nota light"

Vlaanderen heeft zich ten volle geëngageerd in de Europese Lissabon-ambitie en vertaalde die naar de Vlaamse context via het Innovatiepact. Dit pact werd ondertekend in maart 2003 en houdt een formeel engagement in van alle betrokken actoren in het Vlaamse innovatielandschap (overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen) om door gezamenlijke en complementaire inspanningen de 3% O&O-norm te realiseren. De ambitie deze norm te behalen werd in 2009 herbevestigd bij de ondertekening van het Pact 2020 te  asselt.

Rapport - Vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving

Vlaamse universiteiten en hogescholen rapporteren over hun onderzoek en hun onderzoeksbeleid. Nagenoeg de volledige outputzijde van universiteiten en hogescholen komt hierbij aan bod. Dit gaat van informatie over personeel, projecten, diploma’s en publicaties over financiele gegevens en octrooien. De instellingen leveren hiervoor aan verschillende instanties en bijgevolg ook in verschillende vormen hun gegevens aan. Het opzoeken van de gevraagde gegevens is vaak een arbeidsintensieve taak.

Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio’s Vlaamse Universiteiten

Op vraag van de stuurgroep van het ECOOM werd in 2007/2008 een bevraging georganiseerd rond de activiteits- of valorisatiegraad van de octrooiportfolio’s, opgebouwd door de Vlaamse universiteiten. Startpunt voor de bevraging waren de octrooiactiviteiten die werden opgevolgd en gerapporteerd in het kader van de IOF indicatoren (periode 1998-2006). De bevraging beperkt zich tot de toegekende octrooien waarbij minstens één Vlaamse universiteit optreedt als aanvrager (of als co-aanvrager). Wat co-aanvragers betreft, gaat het voor de betreffende periode steeds om samenwerking met IMEC of VIB.

Domain studies - Biotechnology

This report contains both a bibliometric analysis and a patent analysis of the domain of biotechnology in Flanders. It is modelled after the template that has been developed by Steunpunt O&O Statistieken and that has been applied earlier to the study of nanotechnology. The template is based on a systematic analysis of the two main data sources, bibliometric and patent data, available at Steunpunt O&O Statistieken.

Domain studies - Nanotechnology - An Analysis based on Publications and Patents

This report aims to provide a bibliometric and patent study of the field of nanoscience and technology (NST) in the period 1992-2001. The report consists of two parts, the first one analyses the scientific literature in this field, the second part is concerned with the analysis of patents issued in NST. A central element of bibliometric and patent research in an emerging field like NST is its delineation through a suitable search strategy.

Domain studies - Stem Cells - Analysis of an Emerging domain of Scientific and Technological Endeavour

Embryonic or somatic stem cells are seen as promising therapeutic tools for the treatment of number of several severe human diseases such as leukemia, diabetes, Parkinson disease, multiple sclerosis and other degenerative diseases. Embryonic stem (ES) cells have been isolated from the mouse more than twenty years ago, and it is only during the last five years that human ES cells have successfully been isolated and propagated in a very limited number of laboratories mostly in United States, Australia, Israel and Sweden.
 

Domain studies - Translational research

This report presents a first integrated analysis of the building blocks (scientific, technological, clinical and economic) for translational biomedical research in Flanders. The result of the mapping is a set of indicators that can be used by policy makers for determining a baseline of research, technological and economic activity in Flanders, to benefit from an increased focus on translational biomedical research. The report contains a detailed analysis of the position of Flanders with respect to the various building blocks of the translational biomedical innovation chain.

EEE-PPAT

EUROSTAT, within the framework of the activities developed by the OECD Task force on Patent Statistics, contributes actively to enhance technological indicators based on patent data in close collaboration with the European Patent Office (EPO) and PATSTAT, the EPO's Worldwide Patent Statistical Database which contains bibliographic data, citations and family links of about 70 million applications of more than 80 countries. In collaboration with ECOOM (K.U.Leuven) and Sogeti, considerable efforts have been devoted to patent assignee name harmonization and sector allocation.

Rapport financiële en personeelsgegevens Vlaamse spinoffs (IOF 2001-2006)

Spin-off bedrijven zijn relevante spelers in de vernieuwing en de verjonging van het economisch weefsel van een regio. Echter, net zoals bij elke vorm van bedrijvigheid, vraagt het een zekere tijd vooraleer startende bedrijven een zekere omvang bereiken en bijgevolg een daadwerkelijke, meer grootschalige economische impact kunnen laten optekenen. Een oordeel over de lange termijn impact van spin-offs impliceert dan ook een voldoende lang observatietijdsvenster. De huidige studie beschouwt de Vlaamse spin-off populatie uit de IOF-tellingen voor de periode 2001-2006.

Regionale octrooi data voor EU27

Naar aanleiding van de regionalisering van octrooi data op Vlaamse niveau, verschaf deze rapport een overzicht van technologische activiteit, gemeten door octrooi indicatoren, van de NUTS 2 regio's voor alle EU-27 landen.

Regionale patentactiviteit Vlaanderen en België

In dit rapport wordt een overzicht geboden van de regionale patentactiviteit in België. Deze regionale verdeling van technologie-activiteit is uitgewerkt voor de periode 1990 tot 2004/5 en is gebaseerd op de adresinformatie beschikbaar voor patentaanvragen en toekenningen binnen het Europese (EPO) en Amerikaanse (USPTO) patentsysteem.

Sector fiches (Agoria; Essenscia; Fedustria; Fevia)

De Vlaamse Regering organiseert in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid een vernieuwend sectorbeleid dat inzet op de vernieuwing van het economische weefsel, zoals bepaald in het toekomstplan Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Vlaanderen heeft zich immers voorgenomen om tegen 2020 een sterke regio te worden met een hoge performantie op een aantal domeinen. Hiervoor zijn in samenwerking met de sector -federaties Rondetafels georganiseerd die actieplannen voor innovatie gedreven transformatie uitwerken en uitvoeren.