In de begeleidende nota licht het Gezaghebbende Panel de totstandkoming van VABB-SHW versie VIII toe.

Begeleidende nota VABB-SHW (VIII)

De werkwijze van het Gezaghebbende Panel wordt bepaald in een reglement van orde. Het Gezaghebbende Panel kan wijzigingen in het reglement van orde voorstellen. De wijzigingen zijn pas uitvoerbaar na de goedkeuring door de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Reglement van orde van het Gezaghebbende Panel d.d. 23 oktober 2013

Reglement van orde