BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds)

Naast de andere financieringsagentschappen zoals FWO-Vlaanderen, is het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) een belangrijke financiële bron voor de stimulering van academisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De BOF-sleutel is een interuniversitair verdelingsmechanisme dat de Vlaamse universiteiten van aanzienlijke financiële middelen voorziet die verder verdeeld kunnen worden over zowel grote (zogenaamde GOA's) als kleine onderzoeksprojecten binnen de universiteit door middel van eigen interne selectieprocedure op basis van peer-review of onderlingen competitie.

De middelen voor BOF zijn bijna vervijfvoudigd over een periode van 13 jaar (van € 21,1milj. in 1995 tot €102,1milj in 2008).

Voor 2002, was de verdeling van deze interuniversitaire middelen gebaseerd op drie criteria, namelijk het aandeel van afgeronde tweede-cyclus diploma's over 4 jaar (35%), het aandeel afgeleverde doctoraten (50%) en het totale aandeel van financiële middelen waarop een universiteit aanspraak kon maken (15%).

Vanaf 2003 werd een bijkomend criterium toegevoegd aan de verdelingssleutel: Het aandeel van elke universiteit in de de totaal van Vlaamse academische publicaties en het aandeel van elke universiteit in het totaal aantal citaties naar deze Vlaamse academische publicaties opgenomen in de Science Citation Index (Thomson-Reuters) over een periode van 10 jaar. In 2003 was het gewicht van de originele drie criteria nog 90% en wogen de bibliometrische indicatoren voor 10% in de verdeelsleutel. Volgens het vernieuwde BOF-belsuit (2008) zal het gewicht van de publicatie output en citaties toenemen tot 35% . ECOOM voert de tellingen van publicaties en citaties uit voor de Vlaamse overheid.