IOF (Industrieel Onderzoeksfonds)

De oprichting van het 'Industrieel Onderzoeksfonds' (IOF) is een initiatief van de Vlaamse Regering. De doelstellingen ervan zijn gericht op het valoriseren van universitaire kennis onder vorm van maatschappelijke en/of industriële toepassingen. De Vlaamse Regering stelt een aanzienlijk budget ter beschikking van de Vlaamse universiteiten om een wezenlijke bijdrage te leveren tot deze doelstelling. Dit budget wordt verdeeld tussen de Vlaamse universiteiten op basis van een aantal parameters die verband houden met 'valorisatie', zoals het aantal industriële projecten, EU-projecten, spin-offs, octrooien, doctoraatsdiploma's, ...

 

Datavoorziening

De technometrie groep van ECOOM is verantwoordelijk voor de data van parameter 5 en 6 van de IOF sleutel.

 

Octrooi-extractie en -validatie

De academische octrooien, waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de IOF sleutel, betreffen EPO applicaties en toekenningen, USPTO toekenningen en WO applicaties, waarbij de universiteit optreedt als aanvrager (of co-aanvrager) gedurende een welbepaalde tijdsduur (5 jaar).

Gebaseerd op de verificatie inspanningen van alle Vlaamse universiteiten, wordt vervolgens de gevalideerde octrooitellingen voorgelegd aan de stuurgroep.

 

Spin-off Creatie

Om rekening te houden met de spin-off activiteiten van de Vlaamse universiteiten, worden de officiële basisdocumenten van de universitaire Spin-off bedrijven verzameld door ECOOM. Gebaseerd op deze informatie (stichtingsdatum, aandeelhoudersstructuur, technologietransfer) wordt een lijst van relevante spin-off bedrijven gecreëerd en voorgesteld aan de stuurgroep.