Historiek van ECOOM

 • Vanaf 2010 worden de O&O-uitgaven van de Vlaamse bedrijven jaarlijks gerapporteerd in plaats van tweejaarlijks (alternerend wordt hiervoor gebruik gemaakt van de O&O-enquête of de innovatie-enquête (CIS)). 
 • In 2009 wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een bibliografische databank voor de Humane en Sociale wetenschappen. Dit wordt een nieuwe taak voor ECOOM, met name de ontwikkeling en het onderhoud van het “VABB”(d.i. het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand)
 • In 2009 wordt het “Steunpunt O&O Indicatoren” omgevormd tot ECOOM, het “Expertisecentrum O&O Monitoring,” om aldus een maximale continuïteit te bieden als leverancier van gegevens en indicatoren aan de Vlaamse overheid
 • Vanaf 2007 wordt de ontwikkeling van een databank over de doctoraten en de doctoraatsopleidingen in Vlaanderen een nieuwe opdracht van het “Steunpunt O&O Indicatoren”
 • In 2007 wordt het “Steunpunt O&O Statistieken” verlengd onder de vorm van een interuniversitair consortium onder de naam “Steunpunt O&O Indicatoren”. Alle Vlaamse universiteiten en associaties maken er deel van uit
 • In de periode 2005 – 2008 worden verder bibliometrische en technometrische parameters ingevoerd in de verdeelsleutels van diverse types van subsidiestromen van de Vlaamse overheid (BOF, IOF, Basisfinanciering) voor de Vlaamse universiteiten
 • Vanaf 2008 worden de bibliometrische basisgegevens uitgebreid naar de volledige Web-of-Science (SCIE, SSCI, AHCI), naar de ISI-Proceedings en naar de PCT octrooien. Tegelijkertijd wordt een proeflicentie genomen op de databank Scopus
 • Vanaf 2003 wordt het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie tweejaarlijks uitgegeven volgens een gestandaardiseerd formaat, waarin een uitgebreide reeks gegevens en indicatoren wordt meegenomen over tijdsvensters van 10 jaar en meer, met vergelijkingen met een groep van referentielanden. Er zijn ondertussen edities verschenen in 2003, 2005, 2007 en 2009
 • 2003: het “Steunpunt O&O Statistieken” krijgt een bijkomende opdracht, namelijk de uitvoering van de O&O (OECD) en CIS (Eurostat) enquêtes voor de Vlaamse regio
 • 2002: De BOF-subsidies worden vanaf nu verdeeld op basis van een rekenregel die deels rekening houdt met de publicaties en citaties SCIE (Science Citation Index Expanded) van de Vlaamse universiteiten. Het “Steunpunt O&O Statistieken” is ondertussen opgericht met o.a. als missie het verzamelen en het rapporteren van de bibliometrische (SCIE) en technometrische (USPTO & EPO) gegevens voor de Vlaamse regio
 • 2000: De Vlaamse regering beslist tot het oprichten van een aantal “Steunpunten Beleidsgericht Onderzoek”, waarvan het “Steunpunt O&O Statistieken” er een is.
 • 2000: Discussies over het mogelijk gebruik van bibliometrische gegevens voor de verdeling van de BOF-subsidie om het fundamenteel onderzoek aan de Vlaamse universiteiten te ondersteunen. 
 • 1999: eerste publicatie van het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie, opgesteld door een redactiecomité o.l.v. Marc Luwel en Koenraad Debackere
 • 1996: Marc Luwel en Koen Debackere maken de eerste analyse van de technologie positie van Vlaanderen op basis van octrooien (USPTO & EPO)
 • 1988-1990: Koenraad Debackere gebruikt de SCI om de ontwikkeling van ontluikende technologiedomeinen te bestuderen, studies naar het ontstaan van technologiedomeinen zoals neurale netwerken en elektromagnetische propulsie aan het MIT.
 • 1989-1990: Marc Luwel introduceert de bibliometrie als een interessant en relevant instrument om de opvolging en evaluatie van het academisch onderzoek in Vlaanderen te ondersteunen. Er ontstaat in dat verband een samenwerking met CWTS – Universiteit van Leiden. De Science Citation Index (SCI) wordt de gegevensdatabank bij voorkeur om dit soort studies uit te voeren.