Leden

UGent

De focus van het onderzoek van de ECOOM-groep aan de UGent ligt op ‘Human Resources in Research’. Dit houdt zowel de productie van doctoraten in, de mogelijke struikelblokken en succesfactoren tijdens het doctoraatstraject, de mobiliteit van onderzoekers en de carrières van doctoraathouders op de academische –en niet-academische arbeidsmarkt.
ECOOM-UGent ontwikkelt diverse indicatoren die de monitoring van academische Human Resources in Vlaanderen ondersteunen, maar zoekt ook verklaringen en interpretaties voor deze indicatoren en maakt aanbevelingen voor de Vlaamse overheid en universiteiten. Aangezien het onderzoek naar doctorandi ingebed zit in een permanent monitoringsysteem, is het mogelijk om prospectief onderzoek te verrichten naar doctorandi met een specifieke focus op intersectoriële en internationale mobiliteit.
 

UAntwerpen

ECOOM-Antwerpen staat in voor de coördinatie van de opbouw, de technische realisatie en de verdere opvolging van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Het VABB-SHW laat toe wetenschappelijke publicaties van vorsers verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs eenduidig te tellen en internationaal te benchmarken

ECOOM-Antwerpen onderzoekt aan de hand van de data opgenomen in het VABB-SHW de kenmerken en de evolutie van publicatiepatronen binnen de betrokken wetenschapsgebieden, dit met het oog op beleidsimplicaties en mogelijke verfijningen van telbaarheid en telschema's. De focus ligt hierbij op verschillen in publicatietaal, publicatietype, co-auteurschap, interdisciplinariteit en het proportioneel aandeel van Web of Science-geïndexeerde publicaties. 
 

VUB

 
 

UHasselt

ECOOM-UHasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput, meer specificiek publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen. ECOOM-UHasselt zorgt hiertoe voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit zal leiden tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en is erg belangrijk in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.