Leden - UAntwerpen

ECOOM-Antwerpen staat in voor de coördinatie van de opbouw, de technische realisatie en de verdere opvolging van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Het VABB-SHW laat toe wetenschappelijke publicaties van vorsers verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs eenduidig te tellen en internationaal te benchmarken

ECOOM-Antwerpen onderzoekt aan de hand van de data opgenomen in het VABB-SHW de kenmerken en de evolutie van publicatiepatronen binnen de betrokken wetenschapsgebieden, dit met het oog op beleidsimplicaties en mogelijke verfijningen van telbaarheid en telschema's. De focus ligt hierbij op verschillen in publicatietaal, publicatietype, co-auteurschap, interdisciplinariteit en het proportioneel aandeel van Web of Science-geïndexeerde publicaties. 
 

Onderzoek

Medewerkers