Classificatiebeheer (Classification Governance)

In opvolging van het rapport ‘Vereenvoudiging van Onderzoeksverslaggeving’ heeft de UHasselt, in samenspraak met het departement EWI, het ECOOM werkpakket ‘Classificatiebeheer in Data Governance Center’ uitgewerkt. Dit werkpakket omvat het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput, meerbepaald publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen. Binnen deze vier domeinen focust ECOOM-UHasselt zowel op het beheer van de semantische community als op het opnemen van zijn rol als classificatiemakelaar.

In zijn rol als beheerder van de semantische community als stewards is ECOOM-UHasselt verantwoordelijk voor de coördinatie van het eenduidig definiëren van de semantiek van de verschillende classificaties in overleg met de diverse stakeholders. Voor elk domein worden de bestaande classificaties uitgebreid en geactualiseerd met codes voor onderzoek in de kunsten, voor academische en professionele bacheloropleidingen alsook voor de strategische onderzoekscentra. Daarnaast zorgt ECOOM-UHasselt voor het operationele beheer van de classificaties via een webbased platform, Data Governance Center genaamd en het opstellen van concordantietabellen voor de verschillende domeinen. Voor de onderzoeksoutput zal een concordantietabel tussen de verschillende publicatiecategorieën opgesteld worden. Voor de wetenschappelijke disciplines gaat het over concordanties tussen de FRIS disciplines, FWO disciplines, VLIR wetenschapsdomeinen en FOS classificaties. Voor de financieringslijsten dringt een concordantie tussen fin- en boekhoudcodes zich op. Voor de verschillende lijsten rond technologiedomeinen wordt bekeken hoe de concordantie in een semantisch gestuurde omgeving kan worden geïmplementeerd, met inachtname van reeds bestaande mappingsoefeningen zoals internationale mappings.

ECOOM-UHasselt neemt daarnaast ook de rol van classificatiemakelaar op. Het proces van semantisch beheer van classificaties veronderstelt immers de betrokkenheid van verschillende stakeholders en bijgevolg ook een partner die het volledige proces coördineert, de communicatie op zich neemt, het trainingsmateriaal, opleidingen en demo’s verzorgt en het beheer van de codes bij de verschillende wetenschappelijke instellingen coördineert.

Het geheel van dit takenpakket zal leiden tot een verhoogde kwaliteit van de aanwezige classificaties,  het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties, het up-to-date ter beschikking stellen van de verschillende classificaties aan alle stakeholders alsook het betrekken van alle stakeholders bij het proces van classificatiebeheer. Dit kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Contact: ecoom@uhasselt.be