Onderzoek in de Kunsten

De academisering van het Hoger onderwijs, en dus ook van het Hoger Kunstonderwijs, doet de vraag rijzen naar de mogelijke ontwikkeling van indicatoren die toelaten het 'onderzoek in de kunsten' te meten, en dit in het kader van een algemeen Vlaams financieringsmodel gebaseerd op onderzoeksoutput. De VUB coördineert momenteel een onderzoeksproject waarin wordt geprobeerd een set van output- en impactindicatoren te ontwikkelen, met aandacht voor de karakteristieken en specificiteiten van het 'onderzoek in de kunsten' en van de verschillende disciplines binnen het kunstonderwijs/onderzoek. Dit onderzoeksproject loopt in samenwerking met een daartoe opgerichte Klankbordgroep, en waarin vertegenwoordigers van de verschillende Associaties en Kunstinstellingen aanwezig zijn. Aspecten die bijkomend in dit project worden onderzocht, betreffen de vorm(en) van de onderzoeksoutput binnen de verschillende disciplines; vragen met betrekking tot de relatie tussen onderzoek, onderwijs, valorisatie en dergelijke meer; de inpassing van een waardevol meetmechanisme in het financieringssysteem; de ontwikkeling van een databank specifiek aangepast aan de specificiteiten van artistieke onderzoeksoutput.

Medewerkers:
- Walter Ysebaert
- Birgit Martens