De Survey of Junior Researchers (SJR) brengt de determinanten van academische carrières in kaart aan de hand van individuele factoren (bv. percepties, intenties en attitudes) en structurele factoren (bv. teamklimaat). Ze wordt gericht aan alle junior onderzoekers die verbonden zijn aan één van de vijf Vlaamse universiteiten. Ze werd reeds uitgevoerd in 2008, 2013 en 2018. Deze periodieke bevraging biedt de mogelijkheid om na te gaan of er belangrijke verschuivingen zijn geweest in het proces van doctoreren in Vlaanderen.

De survey laat toe om complexe processen in kaart te brengen, zoals het ervaren van obstakels en de hefbomen die doctorandi doen floreren. Verder wordt ook inzicht verkregen in carrièreaspiraties, ervaring met functioneren en verwachtingen in de niet-academische sector, de meerwaarde van een doctoraat buiten de universiteit en de investering in zogenaamde generieke competenties.

In de survey van 2018 werd ook specifiek ingezet op internationale junior onderzoekers. Wat maakt Vlaanderen voor internationaal toptalent aantrekkelijk? Met welke carrièreambities doctoreren deze jonge internationale onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten? Veranderen die ambities naarmate ze langer in Vlaanderen aan de slag zijn?

Terug