Een belangrijke voorwaarde voor een innovatieve economie is het juiste talent op de juiste plaats krijgen. Doctoraathouders kunnen hierin een grote meerwaarde bieden. Om Vlaanderen als innovatieve regio te bestendigen, gaan doctoraathouders meer en meer aan de slag in een niet-academische job. Het monitoren van de groeiende diversiteit in carrièrepaden, op korte of lange termijn na het behalen van een doctoraat, is een grote uitdaging die gepaard gaat met heel veel vragen.

Om hieraan tegemoet te komen, werd in 2017 de PhD Career Track Survey uitgestuurd bij alle doctoraathouders die het doctoraat behaald hebben aan een Vlaamse universiteit en van wie ECOOM-UGent de publieke contactgegevens getraceerd heeft. De survey probeert een antwoord te formuleren op carrièreontwikkeling en de carrièrepaden van doctoraathouders. Waar en hoe worden doctoraathouders tewerkgesteld? Hoe verlopen de transities naar het bedrijfsleven en overheidsinstellingen? Welke opgedane vaardigheden waren cruciaal? Welke cruciale vaardigheden waren tekort? Ook de carrièreprogressie en verschillende patronen inzake sector van tewerkstelling, verloning, verantwoordelijkheid, promotie en werktijden worden onder de aandacht gebracht.

De resultaten worden aangewend ter ondersteuning van het beleid, zowel op Vlaams als op universitair niveau. We rapporteren de gedetailleerde resultaten van analyses rond specifieke onderwerpen in de ecoom briefs. Een globaal overzicht van het onderzoek en een interactieve visualisatie van de resultaten kan je terugvinden op de website PhD Careers in Flanders.

 

Terug