Downloads - Classificatiebeheer

Governance of research information and classifications, key assets to interoperability of CRIS systems in inter-organizational contexts

Research information systems are often described as important tools to enhance open innovation, by directly gathering and unlocking information on scientific and technological research to stakeholders. Current Research Information Systems (CRIS) systems are mostly developed within a single organization with a context-specific vocabulary and generally use the Common European Research Information Format (CERIF) for data storage.

On research information and classification governance in an inter-organizational context: the Flanders Research Information Space

In a knowledge-based economy, a good overview of the scientific and technological portfolio is essential for policy formation and driving knowledge transfer to the industry and the broad public. In order to enhance open innovation, the Flemish public administration has created a Flanders research information portal that integrates information available from its data providers (research institutions, funding organizations…) using the Common European Research Information Format standard.

Semantic interoperability of research information systems – data and classification governance

In a knowledge-based economy, a good overview of the scientific and technological portfolio is essential for policy formation and driving knowledge transfer. In order to enhance open innovation, the Flemish public administration has created a Flanders research information portal (FRIS) that integrates information available from its data providers (research institutions, funding organizations…) using the CERIF standard.

Semantics, a Key Concept in Interoperability of Research Information -The Flanders Research Funding Semantics Case

In a knowledge-based economy, a good overview of the scientific and technological portfolio is essential for policy formation and driving knowledge transfer to the industry and the broad public. In order to enhance open innovation, the Flemish public administration has created a Flanders research information portal (FRIS, http://www.researchportal.be) that integrates information available from its data providers (research institutions, funding organizations…) using the CERIF (The Common European Research Information Format) standard.

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Rapport - Vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving

Vlaamse universiteiten en hogescholen rapporteren over hun onderzoek en hun onderzoeksbeleid. Nagenoeg de volledige outputzijde van universiteiten en hogescholen komt hierbij aan bod. Dit gaat van informatie over personeel, projecten, diploma’s en publicaties over financiele gegevens en octrooien. De instellingen leveren hiervoor aan verschillende instanties en bijgevolg ook in verschillende vormen hun gegevens aan. Het opzoeken van de gevraagde gegevens is vaak een arbeidsintensieve taak.