Downloads - Technometrie

Indicatorenboek 2015 (Inclusief geactualiseerde tijdsreeksen dd.15.11.2016)

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse
overheid heeft de laatste twintig jaar veelvuldig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaams
Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem. Het brede spectrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de Vlaamse
kennisinstellingen is daarbij vervolledigd met maatregelen en instrumenten om het innovatievermogen van de in Vlaanderen opererende

Vlaams Indicatorenboek

Het Vlaams Indicatorenboek bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen. Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het Interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).
 
Download

ECOOM-dag 7 mei 2013 - Junior ECOOM-onderzoekers aan het woord

Op 7 mei 2013 ging te Leuven de ECOOM dag door. 
Hier kwamen junior onderzoekers van de verschillende ECOOM partners aan het woord.
Onderstaand kan u de verschillende presentaties terugvinden.
 

Technometrics group book chapters 2011

 
Faems, D., Van Looy, B., Lecocq, C. (2011). De impact van nationale en internationale technologische samenwerking op de innovatiekracht van Vlaamse ondernemingen. In: Grenzeloos ondernemen in Vlaanderen (pp. 216-231). Gent: . Steunpunt ondernemen en internationaal ondernemen.
 

Book chapters technometrics group 2011

 
Lecocq, C., Geerts, A., Faems, D., Van Looy, B. (2011). De impact van interne en externe innovatiestrategieën op de innovatie performantie van Vlaamse bedrijven. In: Clarysse B. (Eds.), Ondernemen tussen wetenschap en beleid in Vlaanderen: inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (pp. 216-230). Roeselare (Belgium): . Roularta Books.
 

Technometrics papers 2011

 

Van Looy, B., Landoni, P., Callaert, J., van Pottelsberghe, B., Sapsalis, E., Debackere, K. (2011). Entrepreneurial effectiveness of European universities: An empirical assessment of antecedents and trade-offs. Research Policy, 40(4), 553-564.

 

Huys, I., Du Plessis, M., Waer, C., Van Overwalle, G., Van Looy, B. (2011). The impact of legislative framework conditions on the development of stem cell technology. Biotechnology Law Report, 30(2), 191-196.

 

Technometrics papers 2010

 

Faems, D., de Visser, M., Andries, P., Van Looy, B. (2010). Technology alliance portfolios and financial performance: Value-enhancing and cost-increasing effects of open innovation. The Journal of Product Innovation Management, 27(6), 785-796.

 

de Visser, M., Faems, D., de Weerd-Nederhof, P., Visscher, K., Van Looy, B. (2010). Structural ambidexterity in NPD processes: A firm-level assessment of the impact of differentiated structures on innovation performance. Technovation, 30(5-6), 291-299.

 

Debackere, K., Du Plessis, M., Van Looy, B., Magerman, T., Peeters, B., Song, X. (2009). De Vlaamse technologiepositie: Analyse aan de hand van USPTO- en EPO-octrooien en PCT-aanvragen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetensc

Debackere, K., Du Plessis, M., Van Looy, B., Magerman, T., Peeters, B., Song, X. (2009). De Vlaamse technologiepositie: Analyse aan de hand van USPTO- en EPO-octrooien en PCT-aanvragen. In: Debackere K., Veugelers R. (Eds.), Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie 2009., Chapt. 10 (pp. 149-166). Brussels (Belgium): . Vlaamse Overheid.

Technometrics papers 2009

 
 

Lecocq, C., Van Looy, B. (2009). The impact of collaboration on the technological performance of regions: time invariant or driven by life cycle dynamics? An explorative investigation of European regions in the field of biotechnology. Scientometrics, 80(3), 847-867.

 

EEE-PPAT

EUROSTAT, within the framework of the activities developed by the OECD Task force on Patent Statistics, contributes actively to enhance technological indicators based on patent data in close collaboration with the European Patent Office (EPO) and PATSTAT, the EPO's Worldwide Patent Statistical Database which contains bibliographic data, citations and family links of about 70 million applications of more than 80 countries. In collaboration with ECOOM (K.U.Leuven) and Sogeti, considerable efforts have been devoted to patent assignee name harmonization and sector allocation.

Rapport financiële en personeelsgegevens Vlaamse spinoffs (IOF 2001-2006)

Spin-off bedrijven zijn relevante spelers in de vernieuwing en de verjonging van het economisch weefsel van een regio. Echter, net zoals bij elke vorm van bedrijvigheid, vraagt het een zekere tijd vooraleer startende bedrijven een zekere omvang bereiken en bijgevolg een daadwerkelijke, meer grootschalige economische impact kunnen laten optekenen. Een oordeel over de lange termijn impact van spin-offs impliceert dan ook een voldoende lang observatietijdsvenster. De huidige studie beschouwt de Vlaamse spin-off populatie uit de IOF-tellingen voor de periode 2001-2006.

Sector fiches (Agoria; Essenscia; Fedustria; Fevia)

De Vlaamse Regering organiseert in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid een vernieuwend sectorbeleid dat inzet op de vernieuwing van het economische weefsel, zoals bepaald in het toekomstplan Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Vlaanderen heeft zich immers voorgenomen om tegen 2020 een sterke regio te worden met een hoge performantie op een aantal domeinen. Hiervoor zijn in samenwerking met de sector -federaties Rondetafels georganiseerd die actieplannen voor innovatie gedreven transformatie uitwerken en uitvoeren.

Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio’s Vlaamse Universiteiten

Op vraag van de stuurgroep van het ECOOM werd in 2007/2008 een bevraging georganiseerd rond de activiteits- of valorisatiegraad van de octrooiportfolio’s, opgebouwd door de Vlaamse universiteiten. Startpunt voor de bevraging waren de octrooiactiviteiten die werden opgevolgd en gerapporteerd in het kader van de IOF indicatoren (periode 1998-2006). De bevraging beperkt zich tot de toegekende octrooien waarbij minstens één Vlaamse universiteit optreedt als aanvrager (of als co-aanvrager). Wat co-aanvragers betreft, gaat het voor de betreffende periode steeds om samenwerking met IMEC of VIB.

Regionale octrooi data voor EU27

Naar aanleiding van de regionalisering van octrooi data op Vlaamse niveau, verschaf deze rapport een overzicht van technologische activiteit, gemeten door octrooi indicatoren, van de NUTS 2 regio's voor alle EU-27 landen.

Regionale patentactiviteit Vlaanderen en België

In dit rapport wordt een overzicht geboden van de regionale patentactiviteit in België. Deze regionale verdeling van technologie-activiteit is uitgewerkt voor de periode 1990 tot 2004/5 en is gebaseerd op de adresinformatie beschikbaar voor patentaanvragen en toekenningen binnen het Europese (EPO) en Amerikaanse (USPTO) patentsysteem.

Data productie methoden voor geharmoniseerde octrooi statistieken - Applicant sector allocatie

Vanaf de mid-1980's hebben een breder concept van die dynamieken dat innovatieve prestatie beïnvloed ontstaan. Dit concept zien de innovatieve prestatie op die vlak van regio's, landen of industrieën als gedreven door industriële innovatieve activiteiten en die vraag naar wetenschappelijke voortreffelijkheid, waarvan beide beïnvloed en gevormd word door de institutionele structuur. Verder word de interactie tussen verskillende institutionele actoren als een verklaring gegeven voor de verskillen in technologische en innovatieve prestatie.

Data productie methoden voor geharmoniseerde octrooi statistieken – Applicant naam harmonisering

Octrooi indicatoren word nu door bedrijven en beleid- en overheidsinstellingen gebruikt om technologische vooruitgang te bepalen op de vlak van regio’s, landen, domeinen en zelfs specifieke entiteiten zoals bedrijven, universiteiten en individuele aanvragers. Met betrekking tot het laatste (bv. analyses op het vlak van de aanvrager) kan er specifieke bezorgdheden geuit worden. Deze bezorgdheden ontstaan door de heterogeniteit van aanvrager namen in de patent documenten.