ECOOM-UHasselt staat in voor het semantisch beheer van classificatielijsten van onderzoek, meer specificiek publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeine op Vlaams niveau. ECOOM-UHasselt zorgt voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt en dit in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en laat toe om via het opstellen van concordantietabellen, een belangrijke bijdrage te leveren in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Classificatiebeheer in Data Governance Center

In opvolging van het rapport ‘Vereenvoudiging van Onderzoeksverslaggeving’ heeft de UHasselt, in samenspraak met het departement EWI, het ECOOM werkpakket ‘Classificatiebeheer in Data Governance Center’ uitgewerkt. Dit werkpakket omvat het beheer van de classificatielijsten rond volgend onderzoeksoutput:

  • publicaties
  • wetenschappelijke disciplines
  • financieringslijsten
  • technologiedomeinen

Binnen deze vier domeinen focust ECOOM-UHasselt zowel op het beheer van de semantische community als op het opnemen van zijn rol als classificatiemakelaar.

Betrokken ECOOM partner

Publicatie van het rapport 'Vereenvoudiging van Onderzoeks-
verslaggeving'

Open het rapport