Currently at ECOOM

Research & Development Survey 2022

The Research & Development Survey of the Flemish Government asks whether a company conducted research and development activities (internally or at customers) or purchased R&D from third parties. 

If you received the Research & Development Survey 2022, you can complete the survey online by clicking on the link below using the username and password you have received. 

https://www.ecoom.be/rd2022

integratie STORE-ECOOM

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) opgenomen in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité. 

https://steunpunt-economie-ondernemen.be/