Actueel bij ECOOM

3% nota 2021 beschikbaar

Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert.

Op deze pagina kan u meer info terugvinden over de 3% nota en voorgaande versies raadplegen.

Download 3% nota 2021

Innovatievragenlijst 2021

De Innovatievragenlijst van de Vlaamse overheid bevraagt of een onderneming nieuwe producten of diensten heeft verkocht, veranderingen heeft doorgevoerd in haar interne werking of processen, of investeringen voor die veranderingen heeft gedaan.

Indien u de Innovatievragenlijst 2021 ontvangen heeft, kan u deze online vervolledigen via onderstaande link door in te loggen met het u toegestuurde gebruikersnummer en wachtwoord.

http://www.ecoom.be/inno2021