Actueel bij ECOOM

Interpretatieve nota en addendum bij de 3% nota

Bij de 3% nota van 2019 is nu een addendum beschikbaar dat dieper ingaat op de vraag in welke mate O&O-activiteiten privaat dan wel publiek gefinancierd zijn en daarbij een onderscheid maakt tussen directe en indirecte overheidssteun.

Tevens is een interpretatieve nota beschikbaar waarin in meer detail op deze vraag wordt ingegaan en bijkomend wordt gekeken naar trends in cijfers voor O&O-uitgaven en O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.

Naar de nota