Het Vlaams Indicatorenboek bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen. Sinds 1999 wordt het Vlaams Indicatorenboek om de twee jaar uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Sinds 2017 gebeurt dit via een online platform.

Raadpleeg hier het Vlaams Indicatorenboek