Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) is in 2004 door de Vlaamse Regering opgericht ter stimulering van de valorisatie van universitaire kennis onder de vorm van maatschappelijke en/of industriële toepassingen. Om deze doelstelling te bereiken stelt de Vlaamse Regering een aanzienlijk budget ter beschikking van de Vlaamse universiteiten.

Dit budget wordt jaarlijks verdeeld tussen de Vlaamse universiteiten op basis van een aantal parameters die verband houden met 'valorisatie', zoals het aantal industriële projecten, EU-projecten, spin-offs, octrooien, doctoraatsdiploma's, ...

De technometriegroep van ECOOM levert de gegevens aan rond octrooien en spin-offs voor de jaarlijkse berekening van de IOF sleutel. Voor de octrooiparameter worden academische octrooien (EPO aanvragen en toekenningen, USPTO toekenningen en WO aanvragen) geteld over een periode van vijf jaar, waarbij de universiteit optreedt als aanvrager of mede-aanvrager.

Na verificatie van de Vlaamse universiteiten, worden de gevalideerde octrooitellingen voorgelegd aan de stuurgroep. Voor de spin-off parameter worden alle officiële basisdocumenten van de universitaire spin-off bedrijven verzameld door ECOOM. Op basis van de informatie over onder andere oprichtingsdatum, aandeelhouderstructuur, technologie overdracht en licentiecontracten, wordt nagegaan welke bedrijven aan de IOF telcriteria voldoen.