Semantiek en modellering van onderzoeksinformatie

Het FRIS-portaal visualiseert metadata over onderzoek, die aangeleverd worden vanuit de bestaande databanken van diverse informatieleveranciers (universiteiten, SOCs, …) in Vlaanderen. Om de data correct en dus kwaliteitsvol weer te geven is het van groot belang dat de semantiek van de aangeleverde metadata uniform begrepen en gehanteerd wordt door de informatieleveranciers. Daarnaast heeft een verhoogde datakwaliteit ook zijn weerslag op de mogelijke doeleinden van het gebruik van de FRIS-data, bijvoorbeeld in het kader van rapportering, bij parlementaire vragen, etc. ECOOM-Hasselt focust hierbij enerzijds op de metadata en semantiek inzake onderzoeksfinanciering, onderzoeksapparatuur, onderzoeksdatasets alsook universitaire rankings. Daarnaast zal ECOOM-Hasselt ook de datastromen en –concepten uit diverse rapporteringsverplichtingen anno 2019 evalueren, om tot een efficiëntere en uniforme rapportering van onderzoeksinformatie te komen.

Betrokken ECOOM partner

Dossier universitaire rankings 2020

Open het rapport