UHasselt

ECOOM-UHasselt staat in voor het beheer van de semantiek van data-indicatoren en classificatielijsten rond onderzoek, meer specificiek publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen. ECOOM-UHasselt zorgt hiertoe voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. 

De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit zal leiden tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en is erg belangrijk in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

ECOOM UHasselt

Amr Ali Eldin
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt