Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling (R&D)

De Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling bevraagt de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van ondernemingen van de afgelopen 2 jaar: uitgaven, personeel, en financiering van de O&O-activiteiten.

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich met de Lissabon-strategie en de Europa 2020-doelstellingen geëngageerd om tegen 2020 3% van hun Bruto Binnenlands Product aan O&O uit te geven (voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP”). Daarbij is het belangrijk om de O&O-inspanningen van ondernemingen in kaart te brengen. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om gegevens te verstrekken aan de Europese Commissie over de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de ondernemingen in hun land (Verordening EU 2019/2152). De Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling volgt daarbij de internationale standaarden zoals de richtlijnen beschreven in de Frascati Manual (OESO, 2015).

ECOOM voert de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling elke twee jaar uit in opdracht van het Vlaams Gewest. De resultaten worden weergegeven in samenvattende statistieken die gebruikt worden voor de opmaak van indicatoren en voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door ECOOM. De Vlaamse overheid baseert zich op deze statistieken om haar economisch beleid beter af te stemmen op reële evoluties in de bedrijfswereld.

De kernresultaten van de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling worden gepubliceerd in het Indicatorenboek: O&O-uitgaven en O&O-personeel. De data maken het ook mogelijk voor individuele ondernemingen om de eigen prestaties  te vergelijken met die van andere ondernemingen van dezelfde grootteklasse binnen de sector. Daarnaast worden de resultaten gebruikt om na te gaan in hoeverre Vlaanderen de Europese 3%-doelstelling benadert.

Momenteel loopt de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2024. 

Indien u de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2024 ontvangen heeft, kan u deze online vervolledigen op http://www.ecoom.be/rd2024 door in te loggen met het u toegestuurde gebruikersnummer en wachtwoord. 

Voor vragen of bijkomende informatie in verband met de u toegestuurde Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2024 kan u terecht bij Laura Verheyden via innovatie@ecoom.be of 016 37 76 26.