In 2021 werd het addendum 2 van het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Via dit addendum wordt de opdracht gegeven om de expertise van het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) te integreren binnen de werking van ECOOM.

Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité. 

STORE en ECOOM zijn vandaag al belangrijke partners bij de ondersteuning van het Vlaams economisch beleid en het onderzoeks- en innovatiebeleid. Om onderzoek en innovatie nog meer met elkaar te verweven en efficiënter in te zetten, zullen het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) geïntegreerd worden. Zo creëren we een schaalvoordeel en starten we een nieuw onderzoeksprogramma op rond 4 pijlers:

  • Clusters: focus op opvolging en evaluatie van de innovatie-activiteiten van de Vlaamse Speerpuntclusters 
  • Ondernemen, inclusief focus op duurzaamheid: in kaart brengen van de ondernemerschapscultuur in Vlaanderen
  • Digitale economie
  • Internationale waardeketens en lokale verankering: in kaart brengen van de positie van de Vlaamse spelers in het internationale netwerk

https://steunpunt-economie-ondernemen.be