Als opvolger van het Lissabon-pact lanceerde de Europese Commissie in 2000 de Europa-2020 strategie met als doel “een slimme, duurzame, en inclusieve economie in een snel veranderende wereld”. Eén van de doelen is het bevorderen van onderzoek & ontwikkeling (O&O) en innovatie.

De innovatie-inspanningen in de EU worden systematisch gemeten aan de hand van een vragenlijst: de Community Innovation Survey (CIS). Sinds 2005 vindt de CIS-bevraging bij Vlaamse ondernemingen plaats om de twee jaar. De belangrijkste resultaten hieruit worden besproken in het CIS rapport. 

CIS rapport 2019

CIS rapport

Vorige edities van het CIS rapport

De CIS rapporten van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.