Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een databank van wetenschappelijke publicaties uit de sociale en humane wetenschappen gerealiseerd door onderzoekers verbonden aan Vlaamse universiteiten.

Naar de VABB-SHW databank Lijsten VABB-SHW

Relevante publicaties van ECOOM UAntwerpen

Publicaties