De volgende secties geven meer inzicht in het gebruik van octrooi-gebaseerde indicatoren van technologieontwikkeling.