Een octrooi kan omschreven worden als een document, gepubliceerd door een bevoegde overheidsinstantie, dat het recht geeft personen of organisaties te verbieden om een nieuw ontwerp, toestel of proces te produceren of te gebruiken gedurende een bepaalde tijdsperiode. Het is derhalve een eigendomsrecht, gebaseerd op een officieel verzegelde aanvraag. Opdat de aanvraag erkend zou zijn door concurrenten, moeten alle details van het eigendomsrecht openbaar gepubliceerd worden.

Het primaire doel van het patentsysteem is de bescherming van de uitvinder(s). Zonder intellectueel eigendom zou elke technologische kennis publiek eigendom worden, zodat concurrenten zouden kunnen gaan imiteren zonder beboet te worden. Een dergelijk marktfalen zou leiden tot een suboptimale (private) investering in onderzoek en ontwikkeling.

Terug