Over ECOOM

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Dit indicatorensysteem moet de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en O&O in Vlaanderen in kaart te brengen.

Deze activiteit van ECOOM ondersteunt de ambitie van de Vlaamse regering om de bestaande positie van Vlaanderen als innovatieve regio in Europa te consolideren en verder uit te bouwen. Om de uitdaging van de ontwikkeling van dergelijk indicatorensysteem te realiseren, werkt ECOOM nauw samen met alle relevante actoren in het Vlaamse O&O-landschap: universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie. ECOOM werkt in het bijzonder nauw samen met de beleidsinstellingen op dit vlak: het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Deze website biedt u een overzicht van de activiteiten van ECOOM. Hier vindt u gedetailleerde informatie over onze voornaamste bezigheden, u kunt de onderzoeksrapporten en studies downloaden en u kunt toegang krijgen tot de publieke O&O- en innovatiestatistieken voor Vlaanderen. 

Structuur

In het interuniversitaire consortium ECOOM nemen alle Vlaamse universiteiten, met name KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en VUB deel. De universiteiten zijn in het consortium door onderzoeksgroepen vertegenwoordigd die verantwoordelijk zijn voor de hoofdtaken in het kader van de missie van ECOOM. De leiding van de groepen hebben ECOOM-promotoren (zie hieronder voor de lijst met promotoren) die telkens verbonden zijn aan de respectievelijke universiteiten.

 

Geschiedenis van ECOOM

1999–2000

 • Eerste publicatie van het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie, opgesteld door een redactiecomité o.l.v. Marc Luwel en Koenraad Debackere (1999).
 • Discussies over het mogelijk gebruik van bibliometrische gegevens voor de verdeling van de BOF-subsidie om het fundamenteel onderzoek aan de Vlaamse universiteiten te ondersteunen.
 • Tevens beslist de Vlaamse regering tot het oprichten van een aantal “Steunpunten Beleidsgericht Onderzoek”, met het “Steunpunt O&O Statistieken” verantwoordelijk voor de domeinen wetenschap, technologie en innovatie.

2002

 • Het “Steunpunt O&O Statistieken” is opgericht met o.a. als missie het verzamelen en het rapporteren van de bibliometrische (SCIE) en technometrische (USPTO & EPO) gegevens voor de Vlaamse regio.

2003

 • Het innovatiegebeuren in Vlaanderen, namelijk de uitvoering van de O&O (OECD) en CIS (Eurostat) enquêtes voor de Vlaamse regio, wordt als derde domein operationeel opgenomen.
 • Vanaf dit jaar wordt het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie tweejaarlijks uitgegeven volgens een gestandaardiseerd formaat.

2005 – 2008

 • Uitbreiding van de bibliometrische en technometrische parameters in de verdeelsleutels van diverse types van subsidiestromen van de Vlaamse overheid (BOF, IOF, Basisfinanciering) voor de Vlaamse universiteiten.

2007

 • Het Steunpunt wordt hervormd als interuniversitair consortium onder deelname van alle Vlaamse universiteiten en associaties met als nieuwe naam “Steunpunt O&O Indicatoren”.
 • Tevens wordt de ontwikkeling van een databank over de doctoraten en de doctoraatsopleidingen in Vlaanderen als nieuwe opdracht in de agenda van het Steunpunt opgenomen.

2008

 • De bibliometrische basisgegevens worden uitgebreid naar alle tijdschriften- en proceedings-edities van de Web of Science Core Collection en naar de PCT octrooien. Tegelijkertijd wordt een werklicentie genomen op de Scopus databank.

2009

 • Het “Steunpunt O&O Indicatoren” wordt omgevormd tot een permanent dienstverlenings- en onderzoekscentrum met als nieuwe naam: “Expertisecentrum O&O Monitoring” (ECOOM), om aldus een maximale continuïteit te bieden als leverancier van gegevens en indicatoren aan de Vlaamse overheid.
 • Tevens wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een bibliografische databank voor de Humane en Sociale wetenschappen. Dit wordt een nieuwe taak voor ECOOM, met name de ontwikkeling en het onderhoud van het “Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen” (VABB-SHW).

2010

 • De O&O-uitgaven van de Vlaamse bedrijven worden nu jaarlijks gerapporteerd in plaats van tweejaarlijks (alternerend wordt hiervoor gebruik gemaakt van de O&O-enquête of de innovatie-enquête (CIS)). 

Publicatieagenda

 • 3% nota: jaarlijkse update op 30 juni
 • CIS-rapport voor CIS 2019: 15 juli 2020
 • O&O uitgaven van ondernemingen (BERD): tweejaarlijkse update op 30 september (oneven jaren)
 • O&O uitgaven binnen de non-profit: tweejaarlijkse update op 30 september (oneven jaren)
 • O&O uitgaven personeel: tweejaarlijkse update op 30 september (oneven jaren)
 • Innovatie-inspanningen van ondernemingen: tweejaarlijkse update (even jaren)
 • Herziening volledige Indicatorenboek: tweejaarlijkse update op 30 september. Tevens een jaarlijkse update van sommige hoofstukken op 30 september. 

Externe partners