VUB

ECOOM Brussel (VUB) is verantwoordelijk voor de uitbouw van een registratie- en evaluatiemodel voor dié vormen van onderzoeksoutput die een niet-geschreven vorm hebben. Het onderzoek in design en in de kunsten zoals het aan de Vlaamse faculteiten architectuur en ontwerpwetenschappen wordt gerealiseerd en aan de Schools of Arts, fungeert hier als specifieke casus, waarbij voorop staat een databestand te ontwikkelen dat de onderzoeksresultaten bevat dat gegenereerd is in deze instellingen. ECOOM Brussel hanteert hierbij een stakeholder gedreven benadering, waarbij alle instellingen betrokken zijn, en heeft samen met EWI de basis gelegd voor dergelijk databestand binnnen het FRIS-portaal.

ECOOM Brussel initieert tevens een onderzoekslijn die beoogt een beter begrip te ontwikkelen van het concept ‘maatschappelijke impact’ en van de evaluatie ervan binnen een onderzoekscontext. Regionale en Europese beleidsmakers zijn het erover eens dat bij de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen onderzoek en innovatie een cruciale rol spelen. Onderzoek heeft méér dan een academische of economische impact, het heeft een breed maatschappelijk effect dat moeilijk te meten valt. De evaluatie hiervan is echter belangrijk precies in de uitrol van nieuwe onderzoeksstrategieën binnen de huidige maatschappelijke context en dient ook voor het onderzoek in Vlaanderen te worden ontwikkeld.

ECOOM VUB

Walter Ysebaert
Pleinlaan 2, 1050 Brussel