Om zich uit te bouwen als een sterke en meer competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP” 

Binnen deze 3%-doelstelling wordt getracht om 1/3e van de financiering voor O&O te halen uit overheidsfinanciering, en 2/3e uit private bronnen (de bedrijfswereld).

De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert. Daarbij wordt ook gekeken naar de verdeling overheidsfinanciering versus private financiering voor onderzoek en ontwikkeling, en worden de cijfers voor Vlaanderen vergeleken binnen België en met andere landen binnen en buiten Europa.

De 2019 versie van de 3% nota

3 % Nota

Vorige edities van de 3% nota

ECOOM levert sinds 2007 de 3% nota. De nota's van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.