Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en meer competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) (voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP”). Binnen deze 3%-doelstelling wordt getracht om 1/3de van de financiering voor O&O te halen uit overheidsfinanciering, en 2/3de uit private bronnen (de bedrijfswereld).

De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert. Daarbij wordt ook gekeken naar de verdeling overheidsfinanciering versus private financiering voor onderzoek en ontwikkeling en worden de cijfers voor Vlaanderen vergeleken binnen België en met andere landen binnen en buiten Europa.

3% nota 2019

3 % Nota

In de 3% nota van 2019 die op 30 juni 2019 door ECOOM werd vrijgegeven wordt de totale O&O-intensiteit in Vlaanderen bekeken gedurende de periode 2007-2017. In een bijkomende interpretatieve nota wordt uitvoeriger ingegaan op twee aspecten van deze 3% nota. In een eerste sectie wordt in meer detail gekeken naar meer algemene trends in O&O-uitgaven en O&O-personeel bij ondernemingen in Vlaanderen. In een tweede sectie wordt in meer detail gekeken naar de vraag in welke mate O&O-activiteiten in Vlaanderen privaat dan wel publiek gefinancierd zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de internationale richtlijnen van de recent herziene Frascati Manual van OECD (OECD, 2015) en wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte overheidssteun.

Een apart addendum bij de 3% nota van 2019 bevat enkel dit tweede deel van de interpretatieve nota, het deel waarin in meer detail wordt gekeken naar de vraag in welke mate O&O-activiteiten in Vlaanderen privaat dan wel publiek gefinancierd zijn, en waarbij rekening wordt gehouden met de internationale richtlijnen van de recent herziene Frascati Manual van OECD (OECD, 2015). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte overheidssteun.

Vorige edities van de 3% nota

ECOOM levert sinds 2007 de 3% nota. De 3% nota's van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.