Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) (voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP”). De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert.

In de 3%-light nota van 2022 die op 30 juni 2022 werd vrijgegeven, wordt de totale O&O-intensiteit in Vlaanderen bekeken voor de periode 2010-2020. Het eerste deel bespreekt de uitgaven voor O&O, inclusief de uitgaven per uitvoeringssector. Ook worden de O&O-uitgaven als percentage van het BBPR berekend en wordt het cijfer voor Vlaanderen internationaal vergeleken. Het tweede deel bekijkt het O&O-personeel. Een derde deel splitst de O&O-uitgaven op naar private (i.e. ondernemingen) en publieke uitvoerders (i.e. overheden). Tot slot wordt er ook in meer detail gekeken naar trends in de cijfers voor O&O-uitgaven en O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.

3%-light nota 2022

3 % Nota

Vorige edities van de 3% nota

ECOOM levert sinds 2007 de 3% nota. De 3% nota's van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.