Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) (voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP”). De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert.

In de 3% nota van 2021 die op 30 juni 2021 werd vrijgegeven, wordt de totale O&O-intensiteit in Vlaanderen bekeken voor de periode 2009-2019. Het eerste deel bespreekt de uitgaven voor O&O, inclusief de uitgaven per uitvoeringssector. Ook worden de O&O-uitgaven als percentage van het BBPR berekend en wordt het cijfer voor Vlaanderen internationaal vergeleken. Het tweede deel bekijkt het O&O-personeel. Een derde deel splitst de O&O-uitgaven op naar private (i.e. ondernemingen) en publieke uitvoerders (i.e. overheden). Tot slot wordt er ook gekeken naar de mate waarin de O&O-activiteiten in Vlaanderen privaat dan wel publiek gefinancierd zijn. Zowel directe als indirecte overheidssteun komen aan bod.

In oktober 2021 werd een interpretatieve nota toegevoegd aan de 3% nota van 2021 waarin in meer detail wordt gekeken naar trends in de cijfers voor O&O-uitgaven en O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.

3% nota 2021

3 % Nota

Vorige edities van de 3% nota

ECOOM levert sinds 2007 de 3% nota. De 3% nota's van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.