Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) (voor meer informatie zie “Investing in European Research. Towards 3% of GDP”). De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert.

In de 3% light nota van 2020 die op 30 juni 2020 werd vrijgegeven, wordt de totale O&O-intensiteit in Vlaanderen bekeken voor de periode 2008-2018. Het eerste deel bespreekt de uitgaven voor O&O, inclusief de uitgaven per uitvoeringssector. Ook worden de O&O-uitgaven als percentage van het BBPR berekend en wordt het cijfer voor Vlaanderen internationaal vergeleken. Het tweede deel bekijkt het O&O-personeel. Een laatste deel ten slotte splitst de O&O-uitgaven op naar private (i.e. ondernemingen) en publieke uitvoerders (i.e. overheden).

Op 3 juli 2020 werd het BBPR voor het Vlaams gewest herzien voor de periode 2009-2014. De nieuwste versie van de 3% light nota neemt deze herziening in rekening. 

Update oktober 2020: Voor het onderscheid private versus publieke financiering van de O&O-activiteiten in Vlaanderen, dat in detail werd beschreven in de uitgebreide 3% nota van 2019, werd een update voorzien van de vergelijking van de Vlaamse cijfers met die van andere landen en regio’s. Daarbij werd gebruik gemaakt van updates van cijfers beschikbaar in de databanken van EUROSTAT en OECD. Meer in het bijzonder werd nu ook het aandeel private financiering vanuit het buitenland mee in aanmerking genomen. Deze updates zijn te vinden in een interpretatieve nota en een addendum bij de oorspronkelijke 3% nota van 2019.

3% nota 2020

3 % Nota

Vorige edities van de 3% nota

ECOOM levert sinds 2007 de 3% nota. De 3% nota's van alle voorgaande jaren kan u via onderstaande links raadplegen.