Evaluatie van de maatschappelijke impact van onderzoek

Regionale en Europese beleidsmakers zijn het erover eens dat bij de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen onderzoek en innovatie een cruciale rol spelen. Onderzoek heeft méér dan een academische of economische impact, het heeft een breed maatschappelijk effect dat echter moeilijk te meten valt. De evaluatie hiervan is echter belangrijk precies in de uitrol van nieuwe onderzoeksstrategieën binnen de huidige maatschappelijke context. ECOOM Brussel initieert momenteel een onderzoekslijn naar een beter begrip van en methoden tot het meten van de maatschappelijke impact van onderzoek in alle disciplines.

Betrokken ECOOM partner

Publicaties binnen dit onderzoeksdomein

Publicaties