Diensten aan de overheid

BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds)

Naast de andere financieringsagentschappen zoals FWO-Vlaanderen, is het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) een belangrijke financiële bron voor de stimulering van academisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De BOF-sleutel is een interuniversitair verdelingsmechanisme dat de Vlaamse universiteiten van aanzienlijke financiële middelen voorziet die verder verdeeld kunnen worden over zowel grote (zogenaamde GOA's) als kleine onderzoeksprojecten binnen de universiteit door middel van eigen interne selectieprocedure op basis van peer-review of onderlingen competitie.

Innovatievragenlijst

Op de Europese Raad van Lissabon in 2000 heeft de Europese Unie de lat voor de toekomst zeer hoog gelegd: ze wil “de meest concurrerende economie ter wereld worden die in staat is tot duurzame economische groei, met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang” (Commissie van de Europese Gemeenschappen, september 2000).

IOF (Industrieel Onderzoeksfonds)

De oprichting van het 'Industrieel Onderzoeksfonds' (IOF) is een initiatief van de Vlaamse Regering. De doelstellingen ervan zijn gericht op het valoriseren van universitaire kennis onder vorm van maatschappelijke en/of industriële toepassingen. De Vlaamse Regering stelt een aanzienlijk budget ter beschikking van de Vlaamse universiteiten om een wezenlijke bijdrage te leveren tot deze doelstelling.

O&O-enquête

Het stimuleren van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en innovatie neemt een centrale plaats in in het Vlaamse overheidsbeleid. Met het Innovatiepact van 2003 heeft Vlaanderen zich geschaard achter de Europese Lissabon-strategie en de Barcelona-doelstelling om de O&O-uitgaven te verhogen tot 3% van het BBPR (Bruto Binnenlands Product van de Regio). De ambitie deze norm te behalen werd herbevestigd bij de ondertekening van het Pact 2020 op 20 januari 2009 in Hasselt.

VABB-SHW