ECOOM voert jaarlijks een biliometrische screening uit van de kandidaten-experts voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Dit gebeurt telkens volgens een bepaald en regelmatig aan de relevante ontwikkelingen en voorwaarden aangepaste protocol en reglement

De bibliometrische analyses voor het FWO zijn al sinds 2007 een belangrijke periodieke opdracht van het Expertisecentrum. In het kader van deze opdracht, bepaalt ECOOM onder meer de bibliometrische profielen van de kandidaat-commissieleden en voert het op vraag van de Vlaamse overheid desgevallend ook de bibliometrische evaluaties uit van de FWO-projectresultaten.