Beschrijving van het GUESSS onderzoek en het rapport

De Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey (GUESSS) is een uitgebreide internationale enquête die de ondernemende intenties, activiteiten en attitudes van universiteitsstudenten wereldwijd evalueert. Door de ondernemende aspiraties en gedragingen van studenten wereldwijd vast te leggen, draagt GUESSS bij aan het wereldwijde begrip van studentondernemerschap en biedt het een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen in het veld.

GUESSS voert haar enquête tweejaarlijks uit en verzamelt gegevens van een grote steekproef van studenten van verschillende universiteiten en studierichtingen. De enquête behandelt een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot ondernemerschap, waaronder de intenties van studenten om een eigen bedrijf te starten, hun ondernemersactiviteiten tijdens hun studie, de ondersteuning die ze krijgen van hun onderwijsinstellingen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het GUESSS-rapport geeft een samenvatting en analyse van de onderzoeksgegevens en presenteert de belangrijkste bevindingen en (internationale) trends in studentondernemerschap.

Door deel te nemen aan GUESSS tonen Belgische universiteiten hun engagement om het ondernemende ecosysteem binnen hun instellingen te begrijpen en te verbeteren. De betrokkenheid van Belgische universiteiten in GUESSS stelt hen in staat om hun inspanningen en resultaten te vergelijken met internationale tegenhangers. Bovendien vergemakkelijkt het de uitwisseling van best practices en ideeën tussen academische instellingen, wat de kans geeft om inzichten te verwerven in de factoren die ondernemerschapsintenties beïnvloeden, de effectiviteit van ondernemerschapsprogramma’s in het onderwijs en de impact van de bredere economische en sociale omgeving op de ondernemende activiteiten van studenten.

Het GUESSS rapport wordt beschouwd als een betrouwbare bron van informatie over studentondernemerschap en bevat uitgebreide analyses, datavisualisaties en aanbevelingen om belanghebbenden te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen en effectieve strategieën te ontwikkelen om de ondernemingszin onder studenten hoger onderwijs te bevorderen en te ondersteunen.