De Innovatievragenlijst meet de inspanningen van ondernemingen op het gebied van innovatie. Concreet wordt gevraagd naar de product- of procesinnovaties en de investeringen in innovaties van de afgelopen 3 jaar.

De innovatie-inspanningen van ondernemingen in de Europese Unie worden sinds 1993, en vanaf 2005 om de twee jaar, systematisch in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst in opdracht van de Europese Commissie (Eurostat): de Community Innovation Survey (CIS). Voor deze vragenlijst wordt een geharmoniseerde methodologie gebruikt op basis van de richtlijnen beschreven in de Oslo Manual (OESO, 2018). Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om gegevens te verstrekken aan de Europese Commissie over innovatieactiviteiten bij de ondernemingen in hun land (Verordening EU 2019/2152).

ECOOM voert de Innovatievragenlijst (CIS) elke twee jaar uit in opdracht van het Vlaams Gewest. De resultaten worden weergegeven in samenvattende statistieken die gebruikt worden voor de opmaak van indicatoren en voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door ECOOM. De Vlaamse overheid baseert zich op deze statistieken om haar economisch beleid beter af te stemmen op reële evoluties in de bedrijfswereld.

De kernresultaten van de Innovatievragenlijst worden gepubliceerd in het CIS rapport en het Vlaams Indicatorenboek. De data maken het ook mogelijk voor individuele ondernemingen om de eigen prestaties te vergelijken met die van andere ondernemingen van dezelfde grootteklasse binnen de sector.

De Innovatievragenlijst 2023 is afgesloten. Momenteel loopt de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2024.