Onderzoekers en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen moeten op regelmatige basis aan verscheidene instanties rapporteren over hun onderzoeksactiviteiten en/of -beleid. Deze rapporten verschillen vaak voor wat betreft de vorm en het classificatiesysteem dat de informatie over de onderzoeksactiviteiten van dezelfde (groep) onderzoekers structureert, waardoor elk rapport op maat gemaakt dient te worden. Deze diversiteit veroorzaakt een onnodig grote administratieve last bij de Vlaamse onderzoekers, onderzoeksinstellingen, agentschappen en organisaties.

Het "Rapport over de vereenvoudiging van onderzoeksrapportering in Vlaanderen" (Peters en Lambrechts, 2011) bracht in 2011 de rapporteringsverplichtingen, administratieve processen en procedures van de Vlaamse onderzoeksgemeenschap in kaart en formuleerde enkele aanbevelingen om de administratieve last bij onderzoekers te kunnen verminderen.  Eén van de aanbevelingen stelde dat de efficiëntie van de onderzoeksadministratie aanzienlijk zou verbeteren wanneer de gebruikte onderzoeksclassificaties zouden worden geharmoniseerd tot een set van onderzoeksclassificatiestandaarden. De implementatie van onderzoeksclassificatiestandaarden zorgt er namelijk voor dat onderzoeksinformatie gemakkelijk uitwisselbaar en vergelijkbaar is, waardoor onderzoeksinformatie op een betekenisvolle en gemakkelijke manier hergebruikt en verspreid kan worden.

In 2014 werd ECOOM-Hasselt bevoegd gesteld voor de ontwikkeling en het semantisch beheer van classificatielijsten voor onderzoeksinformatie in Vlaanderen. Sindsdien is ECOOM-Hasselt werkzaam rond de actualisering en harmonisatie van de classificatielijsten tot standaarden die gebruikt worden voor de rapportering van onderzoeksinformatie. Concreet betekent dit dat de betekenis van elke classificatie eenduidig vastgelegd wordt en dit in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends op vlak van classificatie en rapportering van onderzoeksinformatie. Tezamen leidt dit tot een verhoogde kwaliteit van onderzoeksrapporten en levert dit een belangrijke bijdrage in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Het werk van ECOOM-Hasselt omvat het beheer van de classificatielijsten rond volgend topics:

  • onderzoeksdisciplines
  • financieringsprogramma’s
  • onderzoeksoutput
  • technologiedomeinen

Betrokken ECOOM partner

Publicatie van het rapport 'Vereenvoudiging van Onderzoeks-
verslaggeving'

Open het rapport