Het proces van semantisch beheer van classificaties veronderstelt de betrokkenheid van verschillende stakeholders en bijgevolg ook een partner die het volledige proces coördineert, de communicatie op zich neemt, het trainingsmateriaal, opleidingen en demo’s verzorgt en het beheer van de codes bij de verschillende wetenschappelijke instellingen coördineert. ECOOM-UHasselt neemt hierin de rol van classificatiemakelaar op.

Het geheel van dit takenpakket zal leiden tot een verhoogde kwaliteit van de aanwezige classificaties,  het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties, het up-to-date ter beschikking stellen van de verschillende classificaties aan alle stakeholders alsook het betrekken van alle stakeholders bij het proces van classificatiebeheer. Dit kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Terug