Informatie over de projectfinanciering wordt in Vlaanderen gecategoriseerd op basis van een classificatielijst voor financieringsprogramma's. ECOOM-Hasselt beheert deze classificatielijst die gebruikt wordt om informatie over publiek gefinancierd onderzoek aan te leveren aan het FRIS-portaal. Deze financieringsprogramma’s in deze classificatie overspannen de verschillende beleidsniveaus (lokaal, gewestelijk, federaal of internationaal), zijn afkomstig van verschillende financiers (zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Europese Commissie (EC)) en hebben in hoofdzaak betrekking op publieke middelen.

De lijst van financieringscodes werd in het begin van de jaren negentig opgesteld om te gebruiken in het kader van de aanlevering van onderzoeksinformatie van de Vlaamse universiteiten aan de Vlaamse overheid. De universiteiten hebben de lijst daarom ook geïntegreerd in hun interne databanken. Sedert de eerste aanleveringen werd de lijst geregeld geactualiseerd en verder verfijnd. Het beheer van de lijst wordt vandaag gecoördineerd door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM-Hasselt). In een overleggroep met het departement EWI en de FRIS-leveranciers maakt ECOOM afspraken rond aanpassingen van de lijst van financieringsprogramma’s en de bijhorende semantische definiëring van de codes, wat zorgt voor een eenduidig gebruik voor zowel informatieleveranciers als – gebruikers. Daarnaast zorgt ECOOM-Hasselt voor de ontwikkeling van een concordantieschema van de onderzoeksfinancieringscodes naar de boekhoudcodes, om vergelijkingen tussen onderzoeksinkomsten en bestedingen mogelijk te maken.

Classificatiebeheer in Data Governance Center

Het centrale beheer van deze classificatielijst vindt plaats binnen de tool Data Governance Center (Collibra). Het beheer via DGC zorgt voor een one-stop resource van de classificatielijst, waarin zowel de FINcodes, hun relaties en kenmerken geregistreerd worden. De informatie in DGC staat vervolgens in contact met de FRIS interface, waar FRIS-leveranciers steeds de meest recente versie van de FINcodelijst kunnen ophalen. Daarnaast kan de lijst met financieringscodes ook bekomen worden via aanvraag per mail.

Terug