Voor elk domein worden de bestaande classificaties uitgebreid en geactualiseerd met codes voor onderzoek in de kunsten, voor academische en professionele bacheloropleidingen alsook voor de strategische onderzoekscentra. Daarnaast zorgt ECOOM-UHasselt voor het operationele beheer van de classificaties via een webbased platform, Data Governance Center genaamd en het opstellen van concordantietabellen voor de verschillende domeinen. Voor de onderzoeksoutput zal een concordantietabel tussen de verschillende publicatiecategorieën opgesteld worden. Voor de wetenschappelijke disciplines gaat het over concordanties tussen de FRIS disciplines, FWO disciplines, VLIR wetenschapsdomeinen en FOS classificaties. Voor de financieringslijsten dringt een concordantie tussen fin- en boekhoudcodes zich op. Voor de verschillende lijsten rond technologiedomeinen wordt bekeken hoe de concordantie in een semantisch gestuurde omgeving kan worden geïmplementeerd, met inachtname van reeds bestaande mappingsoefeningen zoals internationale mappings.

Terug