Het expertisecentrum ECOOM brengt het Vlaamse O&O- en innovatielandschap in kaart

Vlaams Indicatorenboek

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse overheid heeft daarom veelvuldig en veelzijdig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Lees meer

Actueel bij ECOOM

Innovatievragenlijst 2021

De Innovatievragenlijst van de Vlaamse overheid bevraagt of een onderneming nieuwe producten of diensten heeft verkocht, veranderingen heeft doorgevoerd in haar interne werking of processen, of investeringen voor die veranderingen heeft gedaan.

Indien u de Innovatievragenlijst 2021 ontvangen heeft, kan u deze online vervolledigen via onderstaande link door in te loggen met het u toegestuurde gebruikersnummer en wachtwoord.

http://www.ecoom.be/inno2021

ECOOM does NOT conduct electoral surveys in Belarus

ECOOM 's  name is being mentioned in the news concerning electoral research in Belarus. ECOOM has never participated in such activities. ECOOM is the Expertise Centre of the Flemish government that monitors and measures the R&D and innovation activities in Flanders. We do not conduct any kind of electoral surveys abroad. You will not find any publication regarding this issue on this website.