Het expertisecentrum ECOOM brengt het Vlaamse O&O- en innovatielandschap in kaart

Vlaams Indicatorenboek

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse overheid heeft daarom veelvuldig en veelzijdig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Lees meer

Actueel bij ECOOM

Interpretatieve nota en addendum bij de 3% nota

Bij de 3% nota van 2019 is nu een addendum beschikbaar dat dieper ingaat op de vraag in welke mate O&O-activiteiten privaat dan wel publiek gefinancierd zijn en daarbij een onderscheid maakt tussen directe en indirecte overheidssteun.

Tevens is een interpretatieve nota beschikbaar waarin in meer detail op deze vraag wordt ingegaan en bijkomend wordt gekeken naar trends in cijfers voor O&O-uitgaven en O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.

Naar de nota

ECOOM colloquim 28-29 November 2019 (VUB)

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019 organiseert ECOOM-Brussel een colloquium over de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Onderzoekers en beleidsmakers worden hierbij uitgenodigd om dit tweedaagse evenement bij te wonen en deel te nemen aan debatten over de definitie en conceptualisering van 'maatschappelijke impact', kennis te maken met methodes om deze impact te meten en de rol van maatschappelijke impact in hedendaags wetenschapsbeleid te verkennen.

Het colloquium is gratis toegankelijk, maar registratie is verplicht om aanwezig te kunnen zijn. Deze link geeft toegang tot de registratiepagina en biedt verdere informatie met betrekking tot de locatie en het programma.

Klik hier voor meer informatie