Het expertisecentrum ECOOM brengt het Vlaamse O&O- en innovatielandschap in kaart

Vlaams Indicatorenboek

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse overheid heeft daarom veelvuldig en veelzijdig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Lees meer

Actueel bij ECOOM

Innovatievragenlijst 2023

De Innovatievragenlijst van de Vlaamse overheid bevraagt of een onderneming nieuwe producten of diensten heeft verkocht, veranderingen heeft doorgevoerd in haar interne werking of processen, andere innovatieactiviteiten, waaronder onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, heeft verricht, of investeringen voor deze innovaties heeft gedaan. 

Indien u de Innovatievragenlijst 2023 ontvangen heeft, kan u deze online vervolledigen via onderstaande link door in te loggen met het u toegestuurde gebruikersnummer en wachtwoord. 

http://www.ecoom.be/inno2023