Het expertisecentrum ECOOM brengt het Vlaamse O&O- en innovatielandschap in kaart

Vlaams Indicatorenboek

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse overheid heeft daarom veelvuldig en veelzijdig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Lees meer

Actueel bij ECOOM

ECOOM does NOT conduct electoral surveys in Belarus

ECOOM 's  name is being mentioned in the news concerning electoral research in Belarus. ECOOM has never participated in such activities. ECOOM is the Expertise Centre of the Flemish government that monitors and measures the R&D and innovation activities in Flanders. We do not conduct any kind of electoral surveys abroad. You will not find any publication regarding this issue on this website.