Het expertisecentrum ECOOM brengt het Vlaamse O&O- en innovatielandschap in kaart

Vlaams Indicatorenboek

Wetenschap, technologie en innovatie zijn onmiskenbaar essentiële hefbomen tot welvaart en welzijn in onze maatschappij. De Vlaamse overheid heeft daarom veelvuldig en veelzijdig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit en de slagkracht van het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiesysteem.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgebracht onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Lees meer

Actueel bij ECOOM

3%-light nota 2022 beschikbaar

Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar Bruto Binnenlands Product te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). De Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling en de Innovatievragenlijst volgen elk jaar op in hoeverre Vlaanderen deze 3%-doelstelling benadert.

Op deze pagina kan u meer info terugvinden over de 3% nota en voorgaande versies raadplegen.

Download 3%-light nota 2022

Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2022

De Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling van de Vlaamse overheid bevraagt of uw onderneming onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (O&O/R&D) verricht heeft (intern of bij klanten) of onderzoek en ontwikkeling (O&O/R&D) aangekocht heeft van derden.  

Indien u de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2022 ontvangen heeft, kan u deze online vervolledigen via onderstaande link door in te loggen met het u toegestuurde gebruikersnummer en wachtwoord. 

https://www.ecoom.be/rd2022