In dit onderzoeksproject reiken de onderzoekers inzichten en empirisch onderbouwde beleidsvoorstellen aan om studentondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen.

Het project bestaat uit twee onderzoekstrajecten:

  1. Een kwalitatief onderzoekstraject, dat bestaat uit het in kaart brengen van informatie en praktische voorstellen voor het stimuleren en faciliteren van studentondernemerschap en de ondernemersmentaliteit van studenten in instellingen voor het hoger onderwijs. In dit onderzoekstraject worden ideaaltypes ontwikkeld die kunnen dienen als blauwdruk voor Vlaamse onderwijsinstellingen en hun ondernemerschapscentra.
     
  2. Een kwantitatief onderzoekstraject met de volgende doelstellingen:
     
    1. Het in kaart brengen van ondernemende activiteiten en intenties: Door middel van dataverzameling (deelname aan het wereldwijde GUESSS dataverzamelingsproject) en analyse krijgen we een uitgebreid inzicht in het huidige ondernemerschapslandschap bij Vlaamse hoger onderwijs studenten. Dit omvat het identificeren van de activiteiten die ze ondernemen en de motivaties die hun ondernemersaspiraties drijven.
       
    2. Een internationale benchmarking: Door de ondernemende activiteiten en intenties van Vlaamse hoger onderwijs studenten te vergelijken met internationale data (dankzij onze deelname aan het GUESSS dataverzamelingsproject) verwerven we waardevolle inzichten in de relatieve prestaties en positie van Vlaanderen op wereldschaal. Deze benchmarkoefening stelt ons in staat om verbeterpunten te identificeren, waardoor  effectieve maatregelen door het beleid ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden, in lijn met internationale standaarden.
       
    3. Het ontwikkelen van een unieke Vlaamse paneldataset: Deze dataset laat toe om een langetermijnbeleid te ontwikkelen voor studentondernemerschap, waarbij rekening wordt gehouden met de evoluerende ondernemersactiviteiten van Vlaamse studenten. Door gebruik te maken van deze dataset kunnen beleidsmakers geïnformeerde beslissingen nemen en hun strategieën aanpassen op basis van de veranderende dynamiek van het student ondernemerschapslandschap.

Betrokken ECOOM-partners