UGent

ECOOM UGent richt zich op de mensen achter het onderzoek: ‘Human Resources in Research’: wie zijn ze en hoe evolueren ze over de tijd. Er wordt enerzijds ingezoomd op het academische traject – zowel het doctoraatstraject op zich als het verdere verloop – : slaagkansen, mobiliteit, struikelblokken en succesfactoren. Omdat het grootste deel van de onderzoekers de universiteit uiteindelijk verlaten wordt anderzijds steeds meer ingezet op de monitoring van de loopbaan op de niet-academische arbeidsmarkt. De monitoring van de onderzoekers en hun loopbaan gebeurt doorgaans op basis van data die specifiek voor dit doeleinde worden verzamelddoor ECOOM UGent: via administratieve gegevensbanken (Human Resources in Research Flanders-databank), publieke gegevens (PhD career track), surveys (Survey of Junior Researchers, Survey of Senior Researchers, PhD career track survey) aangevuld met diepte-interviews. Voor sommige monitoringsdoeleinden wordt gebruik gemaakt van beschikbare internationale datasets, zoals de European Union Labour Force Survey (EC) of de Career of Doctorate Holders Survey (OESO).

Dit laat toe om beleidsondersteunende indicatoren en aanbevelingen te maken voor de Vlaamse overheid en de universiteiten en bij te dragen tot de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis die ook individuele beslissingen van de onderzoekers omtrent de carrière kan ondersteunen.

ECOOM UGent

Eva Steenberghs
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2, 9000 Gent