Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Naast de andere financieringsagentschappen zoals FWO-Vlaanderen, is het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) een belangrijke financiële bron voor de stimulering van academisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De BOF-sleutel is een interuniversitair verdelingsmechanisme dat de Vlaamse universiteiten van aanzienlijke financiële middelen voorziet die verder verdeeld kunnen worden over zowel grote (zogenaamde GOA's) als kleine onderzoeksprojecten binnen de universiteit door middel van eigen interne selectieprocedure op basis van peer-review of onderlinge competitie.

Het totale bedrag van de subsidies wordt onder te universiteiten verdeeld naar rato van de procentuele verdeling of aandeel van elke Vlaamse universiteit in de som van gewogen parameters. Die parameters bestaan enerzijds om bibliometrische indicatoren en anderzijds om parameters rond afgeleverde doctoraatsdiploma's.

De modaliteiten voor de berekening van de aandelen en de verdeling van de middelen staan beschreven in het meest recente BOF-besluit van de Vlaamse regering en in het decreet betreffende de organisatie en financierig van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

Het berekenen van de bibliometrische parameters behoort tot het specifieke takenpakket van ECOOM. Deze indicatoren worden berekend op basis van publicaties die zijn opgenomen in de Web Of Science Core Collection en kunnen toegekend worden aan een Vlaamse universiteit maar ook op basis van de publicaties van de universiteiten die zijn opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliometrisch Bestand (VABB-SHW).

Tijdschriftenpublicaties opgenomen in Web Of Science worden gewogen aan de hand van de 'Characteristics Scores and Scales' methode (CSS) maar ook op basis van internationale samenwerking en in de toekomst ook op basis van interdisciplinariteit. Alle methoden om deze wegingen toe te passen zijn ontwikkeld door ECOOM en uitvoerig beschreven in internationale vakliteratuur.