UAntwerpen

ECOOM-Antwerpen staat in voor de coördinatie van de opbouw, de technische realisatie en de verdere opvolging van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Het VABB-SHW laat toe wetenschappelijke publicaties van vorsers verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs eenduidig te tellen en internationaal te benchmarken. 

De ECOOM-groep aan UAntwerpen onderzoekt de kenmerken en evolutie van publicatiepatronen binnen de sociale en humane wetenschappen – zoals publicatietaal, publicatietypes, co-auteurschap, (bredere) impact, cognitieve afstand en interdisciplinariteit. Dit gebeurt voor Vlaanderen aan de hand van de data opgenomen in het VABB-SHW. Daarnaast bestudeert ECOOM-Antwerpen publicatiepatronen ook vanuit internationaal vergelijkend perspectief, vaak in samenwerking met collega’s in andere landen.

ECOOM UAntwerpen

Raf Guns
Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen