UAntwerpen

De ECOOM-groep aan UAntwerpen beslaat twee domeinen:

  1. Bibliometrie sociale en humane wetenschappen, verbonden aan Faculteit Sociale Wetenschappen;
  2. Studentondernemerschap, verbonden aan Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Bibliometrie sociale en humane wetenschappen

ECOOM-Antwerpen staat in voor de opbouw, implementatie en het technische onderhoud van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Het VABB-SHW indexeert alle wetenschappelijke publicaties van onderzoekers die zijn verbonden aan een eenheid Sociale en Humane Wetenschappen (SHW) aan een Vlaamse universiteit. Deze publicatiegegevens worden gebruikt in het Vlaamse financieringssysteem, voor (internationale) benchmarking en voor onderzoeksdoeleinden.

ECOOM-Antwerpen onderzoekt de kenmerken en evolutie van publicatiepatronen binnen de SHW – zoals publicatietaal, publicatietypes, samenwerking, (bredere) impact en interdisciplinariteit. Daarnaast bestudeert ECOOM-Antwerpen publicatiepatronen ook vanuit internationaal vergelijkend perspectief, vaak in samenwerking met collega’s in andere landen.

ECOOM-Antwerpen biedt technische ondersteuning aan het Gezaghebbende Panel van het VABB-SHW en levert diensten op basis van het VABB-SHW aan de Vlaamse Overheid en het FWO.

Studentondernemerschap

ECOOM-Antwerpen is samen met ECOOM-Gent verantwoordelijk voor onderzoek rond studentondernemerschap. In dit onderzoeksproject reiken de onderzoekers inzichten en empirisch onderbouwde beleidsvoorstellen aan om studentondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen. Het project bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief onderzoekstraject.

ECOOM UAntwerpen

Raf Guns
Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen