De Innovatiegroep voert onderzoek uit in het brede domein van Economics of Innovation and Intellectual Property Rights. De groep is gespecialiseerd in econometrische beleidsevaluaties. Naast andere taken, zijn de voornaamste terugkerende projecten deze, die op vraag van de Vlaamse overheid worden uitgevoerd, met name de implementatie van het Vlaamse deel van de Innovatievragenlijst en de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling (OESO/Eurostat).